Annons

"Livskvalitet och utveckling i hela Kalmar kommun”

Kommunpolitik i Kalmar
”Arbetet med översiktsplanen går nu in i nästa fas efter att samrådstiden är slut, och vi fortsätter kämpa för ett bättre, tryggare Kalmar. Kalmaralliansen glädjer sig åt det stora engagemanget bland Kalmarborna och alla kloka synpunkter som de skickat in.”
Debatt • Publicerad 6 oktober 2021
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Vi ser att otryggheten i vår kommun ökar och det är oerhört viktigt att med all kraft hantera dessa frågor även i översiktsplanen.”
"Vi ser att otryggheten i vår kommun ökar och det är oerhört viktigt att med all kraft hantera dessa frågor även i översiktsplanen.”Foto: Rasmus Jeppsson

Vår förhoppning är att vänstermajoriteten kan tänka en runda till kring några viktiga och oroväckande tankar som genomsyrar översiktsplanen.

I Kalmaralliansens värld ska hela kommunen utvecklas parallellt, med fokus på hållbarhet, jobbskapande och livskvalité. Idén att Kalmar kommun ska växa inifrån och ut är till exempel problematisk.

Annons

Utvecklingen av landsbygden och våra mindre samhällen måste få prioriteras, dels på grund av människors olika livsval, men också då möjligheten till utbyggnationer av skolor och bostadsområden över tid är betydligt större där än inne i stadskärnan. Det ska vara enkelt att leva ett gott liv i hela kommunen, med bra service och goda kommunikationer.

Hanne Lindqvist (M), oppositionsråd.
Hanne Lindqvist (M), oppositionsråd.Foto: Mats Holmertz
”Vi vill, liksom allt fler kalmarbor, att de grönytor som faktiskt finns kvar i staden värnas. På ytan verkar det som om detta har gått fram till majoriteten, men konkret ser vi dessvärre hela tiden exempel på motsatsen.”
Hanne Lindqvist (M), oppositionsråd

Vi ställer oss utifrån det frågande inför om det verkligen är rimligt att utgå ifrån att bilen inom kort kommer vara överflödig? Vår omvärldsspaning gör gällande att den stora förändringen som är på väg snarare handlar om att fasa ut fossila bränslen, inte bilen som sådan. Den kommer många boende i Kalmar kommun fortsatt behöva för att få ihop vardagen. Även elbilar och andra miljöbilar behöver vägar att köra på och parkeringsplatser att parkera på.

Kalmar kommun har dessutom en “mobilitetsskuld” där Kalmar växt utan att utbyggnaden av kollektivtrafik och vägnät har hängt med. Snabbbusslinje utmed Norra vägen skulle kunna vara en del av lösningen, men det kommer dock ta många år innan vi kan vara ikapp. Oavsett så är lösningen inte att planera för ett Kalmar utan bilar, utan att ta krafttag för att snabba på och möjliggöra omställningen avseende både parkering, tankning av biogas-bilar och laddning av el-bilar. Här behöver vänstermajoriteten visa en betydligt större förståelse.

Vi vill, liksom allt fler kalmarbor, att de grönytor som faktiskt finns kvar i staden värnas. På ytan verkar det som om detta har gått fram till majoriteten, men konkret ser vi dessvärre hela tiden exempel på motsatsen. Det är också viktigt att säkerställa en ersättning för de ytor som redan har tagits i anspråk. Här ser vi gärna att en enskild utvecklingsplan för Kvarnholmen och övriga delar av staden tas fram där fokus läggs på hur staden Kalmar kan utvecklas på ett hållbart sätt med respekt för våra gröna värden och stadens historiska karaktär.

Vi ser att otryggheten i vår kommun ökar och det är oerhört viktigt att med all kraft hantera dessa frågor även i översiktsplanen. Trygghet är grunden för att vi ska kunna vara en kommun med hög livskvalitet. Områden som har en större utsatthet behöver hanteras utan politiska skygglappar med lösningar som har stöd i forskningen. För det behövs ett strategiskt och långsiktigt arbete för att vända utvecklingen.

Det kan inte nog poängteras att vi behöver arbeta med att förbättra förutsättningarna i områden som Norrliden, Oxhagen och numer även Snurrom. Att planeringen av byggnationer och planering i Snurrom har misslyckats så fatalt får konsekvenser för hela området. Det brådskar nu med att få till blandad bebyggelse, mötesplatser och möjligheter för till exempel en matbutik att etablera sig. Vi hoppas att vänstermajoriteten lyssnar och tar till sig dessa rader. Kalmar förtjänar bättre. #nyakalmar

Hanne Lindqvist (M), oppositionsråd

Lotta Wahlmino (L), oppositionsråd

Christopher Dywik (KD), gruppledare

Kajsa Hedin (M), vice ordförande Samhällsbyggnadsnämnden

Annons

Samuel Watanen (KD), ledamot Samhällsbyggnadsnämnden

Kent Pettersson (L), ersättare Samhällsbyggnadsnämnden

Annons
Annons
Annons
Annons