GDPR Illustration

Ta del av vår integritetspolicy

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat vår integritetspolicy så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

"Låt oss mobilisera för människors hållbara välbefinnande”

Hållbarhet
”Förtroendevalda, ett år kvar till valet - låt oss mobilisera för människors hållbara välbefinnande.”
Debatt
Publicerad 21 oktober 2021
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Bara för psykisk ohälsa, en delmängd av denna utmaning, uppgår kostnaden för arbetsgivare, utbildnings- och hälsosystem sammantaget till mer än 200 miljarder kronor.”
"Bara för psykisk ohälsa, en delmängd av denna utmaning, uppgår kostnaden för arbetsgivare, utbildnings- och hälsosystem sammantaget till mer än 200 miljarder kronor.”Foto: Mark Nordvall Hanlon

Vi är inne i en av mänsklighetens och planetens största transformationer någonsin. Därför behövs det långsiktiga investeringar och åtgärder med fokus på människans hållbara välbefinnande och psykiska hälsa. Det är grunden för att skapa ett tryggt och hållbart Kalmar län.

Vårt välbefinnande grundar sig i psykologiska och sociala förmågor såsom motivation, mening, tillit, perspektivtagande, gemensamt lärande, problemlösning, inre lugn, hoppfullhet och framtidsvision.

Våra sociala, ekologiska och ekonomiska livsmiljöer är jordmånen för dessa förmågor, samtidigt som välbefinnandet är en helt avgörande växtkraft för utvecklingen av våra livsmiljöer. FN, OECD, EU och Nordiska Ministerrådet har samstämmigt konstaterat att vårt personliga välbefinnande är helt avgörande för att läka ihop ett alltmer polariserat samhälle och för att förverkliga Agenda 2030.

Nicholas Murigu, styrelsemedlem MindShift Kalmar.
Nicholas Murigu, styrelsemedlem MindShift Kalmar.Foto: Per Hammenvik
”Bristande fokus på välbefinnande och psykisk hälsa har en förödande effekt på social, ekonomisk och ekologisk utveckling. Den direkta årliga kostnaden för dessa utmaningar är enorm.”
Nicholas Murigu, styrelsemedlem MindShift Kalmar

Länder som Nya Zeeland, Island, Norge, Skottland, UK och Kanada går starkt framåt med helt nya grepp för välbefinnande, men Sverige halkar efter. Vi behöver nu tillsammans skapa världens mest kraftfulla agenda för välbefinnande.

Läget är mer allvarligt och akut än någonsin tidigare. Hållbart välbefinnande är intimt sammanflätat med psykisk hälsa och minskar sjukfrånvaro, ensamhet, inre stress, oro och ångest, miljöförstörande beteenden och mycket mer.

Bristande fokus på välbefinnande och psykisk hälsa har en förödande effekt på social, ekonomisk och ekologisk utveckling. Den direkta årliga kostnaden för dessa utmaningar är enorm.

Bara för psykisk ohälsa, en delmängd av denna utmaning, uppgår kostnaden för arbetsgivare, utbildnings- och hälsosystem sammantaget till mer än 200 miljarder kronor (motsvarande 5 procent av BNP). Vi behöver akut utveckla långsiktigt sammanhållna strategier och investeringsplaner för att framtidssäkra Sverige.

Förtroendevalda, ni äger ett unikt mandat och ansvar att besluta om en samlad ambition för hållbart välbefinnande för kommuner, regioner och hela landet. För att starta denna process har vi, ledare från olika sektorer och olika platser i landet, börjat driva ett gemensamt mindshift för ett hållbart välbefinnande och psykisk hälsa.

Vi utforskar, testar, lär och sprider kunskap om hur insatser för välbefinnande och psykisk hälsa bygger våra mänskliga förmågor och ger positiva effekter längs livets skilda utmaningar. Men vi behöver er förtroendevalda för att få kraft, skala och långsiktighet. Låt valrörelsen och nästa mandatperiod bygga en stabil grund för välbefinnande. Det är en grundläggande infrastruktur för social, ekonomisk och ekologisk hållbar tillväxt.

Vi föreslår tre strategier som givit goda resultat i ledande länder:

1. Skapa regionala och lokala välbefinnandebudgetar med riktig förändringskraft Bedöm alla budgetförslag på regional och kommunal nivå utifrån hur väl de bidrar till hållbart välbefinnande - såsom redan görs i till exempel städer och regioner i UK och i länder som Nya Zealand.

Använd etablerade mätsystem såsom BRP+ och indikatorer för Agenda 2030 för att styra mot hållbart välbefinnande.

2. Bygg förutsättningar för att leverera vad grundlag, portalparagrafer och visioner lovar Regeringsformen §2, plan- och bygglag, skollag och arbetsmiljölagar samt regioners och kommuners visioner och övergripande mål uttalar och stadfäster ambitioner för välbefinnande. Vi behöver säkra strukturer och processer på regional och lokal nivå för att förverkliga och uppnå dessa ambitioner.

3. Förstärk området inom etablerade strukturer och processer för samhällsinnovation Hållbart välbefinnande är grundläggande för Kalmar läns innovationskraft och för att förverkliga Agenda 2030 i länet. Säkra området inom arbetet med strategisk regional utveckling och innovation. Det kräver tydliga uppdrag som utvecklar långsiktiga planer för området mellan region och kommuner i samverkan med näringsliv och civilsamhälle (till exempel inom arbetet med en ny innovationsagenda för Kalmar län och inom arenan Centrum för ledarskap i Småland.)

När vi samarbetar får vi kraft för ett avgörande ställningstagande, ett mindshift för hållbart välbefinnande och psykisk hälsa - i skolor, på arbetsplatser, i våra livsmiljöer samt i en modern hälsa- och sjukvård.

Tillsammans är vi redo att lyckas – är ni?

Glenn Westerlund, ordförande MindShift Kalmar.

Sofia Allberg, Nicholas Murigu, Malin Hörberg, Daniel Brandt, styrelsemedlemmar MindShift Kalmar

Niklas Huss, Generalsekreterare MindShift Sverige

Anna Blom, VD Länsförsäkringar Kalmar

Per Eriksson, Aukt. Revisor och en av grundarna, Sporrong & Eriksson

Åsa Keane, VD Landskapslaget

Torbjörn Eriksson, Grundare WorkLife Group

Kristina Bähr, Chefshandledare Exist.se

Jakob Trollbäck, VD the New Division

Välkommen att kommentera

Välkommen att kommentera! Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Barometern och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.