Annons

"Länsunionen har misslyckats med AT-tjänsterna”

Sjukvård, replik på debattinlägg om läkarutbildningen i Kalmar publicerad 31 januari.”
De 14 läkarstudenterna från den första kullen vid den nya läkarutbildningen i Kalmar, har ännu inte fått – och kommer att få vänta många månader till på att få – en AT-placering, vilket de behöver för att få ut sin legitimation.”
Debatt • Publicerad 7 februari 2022
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Enligt Läkartidningen som tagit del av Sveriges kommuners och regioners (SKR) rapport kring AT-tjänster visar det sig att Region Kalmar län inte kommer utöka antalet platser.”
"Enligt Läkartidningen som tagit del av Sveriges kommuners och regioners (SKR) rapport kring AT-tjänster visar det sig att Region Kalmar län inte kommer utöka antalet platser.”Foto: Claudio Bresciani/TT

Detta uppmärksammades i media nyligen och medan läkarstudenterna nu riktar skarp kritik mot Region Kalmar län, låter Socialdemokraterna lovorden flöda i tidningen.

Moderaterna och Kristdemokraterna sällar sig till läkarstudenternas kritik. Att regionen fick en läkarutbildning till Kalmar är i sig positivt, men det förutsätter ju också att de nya läkarna får möjlighet att bli kvar i länet och påbörja sin karriär här. I möten med Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) har detta länge påtalats liksom vikten av att ta hand om de studenter som kommit hit för att de ska stanna. SYLF menar vidare att för att möta behovet nationellt kommer cirka 120–130 fler AT-tjänster behöva erbjudas 2024 jämfört med i år.

Annons

Tio regioner planerar att utöka antalet platser för AT-tjänstgöring till 2024, medan elva inte kommer göra det. Enligt Läkartidningen som tagit del av Sveriges kommuners och regioners (SKR) rapport kring AT-tjänster visar det sig att Region Kalmar län inte kommer utöka antalet platser, utan även i fortsättningen erbjuda 47 AT-tjänster – idag fördelade på 27 i Kalmar, 9 i Oskarshamn och 14 i Västervik.

För oss Kristdemokrater och Moderater är det obegripligt att i ett läge där Region Kalmar län ständigt kämpar med att rekrytera och inte minst behålla personal, inte satsa ordentligt på att ta tillvara de unga nyutbildade läkare som vi faktiskt har i länet och våga tänka lite nytt för att de ska bli kvar. Den S-ledda majoriteten kommer med sina vanliga undanflykter och bortförklaringar. De påstår att Region Kalmar län minsann är bättre än andra regioner på att skaffa fram AT-platser samt uppfyller nationella riktlinjer. Men det är ju irrelevant.

Frågan är vilka chanser vi i vår region skapar för de läkare som nu utexamineras från utbildningen i Kalmar för att de ska kunna bidra till vården för vårt läns invånare. Och där är ju svaret uppenbart: alldeles för få.

Malin Sjölander (M), vice ordförande regionstyrelsen

Jimmy Loord (KD), vice ordförande hälso- och sjukvårdsberedningen

Carl Dahlin (M), vice ordförande personalutskottet

Chatrine Pålsson Ahlgren (KD), ledamot personalutskottet

Annons
Annons
Annons
Annons