Lägg ner planerna på vägskatter

Anders Åkesson (C) • Publicerad 2 juli 2016

En av de första åtgärder regeringen Löfven/Romson beslöt som nytillträdda hösten 2014 var att tillsätta en statlig utredning för att ta fram en Vägslitageavgift, i dagligt tal kallat kilometerskatt. Som företrädare för Centerpartiet och med en ambition att hela landet skall leva och utvecklas markerade vi omedelbart ett avståndstagande mot iden till skatt på avstånd i ett starkt transportberoende, väldigt utsträckt och glest befolkat land i Europas periferi.