Annons

"Lägg inte en död hand över vår kustremsa och skärgård”

Natura 2000
”Vi är djupt oroade över det förslag till nya Natura 2000-områden som Länsstyrelsen i Kalmar län har föreslagit på uppdrag av regeringen.”
Debatt • Publicerad 2 juni 2022
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"tillsammans kan vi hitta bra lösningar som gynnar fågellivet och den biologiska mångfalden men också alla andra värden som nu riskerar att gå förlorade.”
"tillsammans kan vi hitta bra lösningar som gynnar fågellivet och den biologiska mångfalden men också alla andra värden som nu riskerar att gå förlorade.”Foto: Mats Blennow

Vi känner en stor oro över att förslaget som omfattar större delen av Oskarshamns-, Mönsterås- och Kalmar kommuners kustremsa samt hela östra sidan av Öland kommer att lägga en död hand över dessa områden där möjlighet till användande och utveckling kommer att kraftigt begränsas.

Skyddet för ett Natura 2000-område är starkt, mycket starkt. I handlingarna från Länsstyrelsen i Kalmar län så kan vi läsa att ett Natura 2000-område är ett skydd men inget förbud, vår erfarenhet av dessa områden och tillämpningen av bestämmelserna är att det väldigt ofta blir just ett förbud, ett förbud för brukande och utveckling.

Annons

Detta beslut, om det blir verklighet, kommer att ha en stor påverkan på människors och kommuners möjlighet att utveckla sin hembygd under lång tid framöver. Mot bakgrund av detta är vi djupt kritiska till att Länsstyrelsen inte har fört några dialoger med berörda kommuner innan förslaget har skickats ut.

Vi är i grunden inte motståndare till skapande av Natura 2000-områden, dessa områden behövs. Men dels så känns det som att Länsstyrelsen har gjort det väldigt enkelt för sig och satt ner pennan på kartan strax söder om kärnkraftverket i Simpevarp och tog inte bort pennan innan strecket passerat en bra bit söder om Kalmar, likadant på Öland där man började på norra udden och slutade vid den södra.

Vi ser inte i materialet att det har gjorts någon konsekvensanalys över vad detta innebär för områdena i framtiden. Men ännu viktigare skäl för oss att nu reagera mot detta förslag är den totala avsaknaden av dialog med berörda kommuner, fastighetsägare och föreningar. För oss Centerpartister så är äganderätten en okränkbar rätt och det får aldrig bli så att staten med ett par pennstreck åsidosätter den rätten.

Vi uppmanar samtliga berörda kommuner och fastighetsägare att reagera mot detta förslag och att vi gemensamt kan få Länsstyrelsen att förpassa förslaget dit där det hör hemma, nämligen i papperskorgen! Först då kan vi inleda en seriös process med goda dialoger om hur vi ska gå vidare, tillsammans kan vi hitta bra lösningar som gynnar fågellivet och den biologiska mångfalden men också alla andra värden som nu riskerar att gå förlorade.

Stihna Johansson Evertsson (C), riksdagskandidat i Kalmar län

Anders Johansson (C), kommunstyrelsens ordförande Mönsterås

Erik Ciardi (C), kommunalråd Kalmar

Staffan Larsson (C), 1:e vice ordförande kommunstyrelsen Borgholm

Anna-Kajsa Arnesson (C), 1:e vice ordförande kommunstyrelsen Mörbylånga

Magnus Larsson (C), ledamot kommunfullmäktige Oskarshamn

Annons
Annons
Annons
Annons