Annons

"Kvinnors otrygghet kan byggas bort”

Kvinnovåld
Kvinnor är ofta mer rädda för att vistas utomhus sena kvällar. Vissa stadsmiljöer känns mer skrämmande än andra. Det finns gott om kunskap om hur man kan bygga för att öka tryggheten och minska risken för brott, det är hög tid att ta denna viktiga fråga på allvar.
Debatt • Publicerad 2 juni 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
" Det är dags att skapa platser där både män och kvinnor trivs och känner sig trygga.”
" Det är dags att skapa platser där både män och kvinnor trivs och känner sig trygga.”Foto: Fredrik Sandberg/TT

Den senaste trygghetsundersökningen visar att nära hälften av Sveriges unga kvinnor känner sig otrygga när de visas ute sena kvällar, bland männen är siffran drygt 20 procent. Totalt sett är otryggheten dubbelt så hög bland kvinnor som bland män.

Offentliga platser är till för alla invånare och det borde vara en självklarhet att i all stadsplanering utgå ifrån att göra dessa tillgängliga så att folk både vågar och vill vistas där.

Annons

Istället är det vanligt att kvinnor både undviker olika platser och ritar upp olika mentala kartor för hur de kan ta sig mellan olika platser när det börjat skymma. En dryg femtedel av kvinnorna har avstått att gå ut på kvällen av rädsla, enligt SCB.

Så här behöver det inte fortsätta. Platser som upplevs som trygga har flera faktorer gemensamt: De är välskötta, går att överblicka och orientera sig på. Blandar man vägar med bebyggelse och ser till att undvika slutna rum upplevs det också mycket tryggare. Platser som är folktomma eller inte är befolkade skrämmer mer.

Hur man bygger påverkar även risken för brott. Det finns idag goda kunskaper om hur man kan utforma samhällen för att öka säkerheten och exempelvis minska risken för överfall, något som är det som många kvinnor är mest rädda för att råka ut för.

Mycket riktigt så visar det sig att just välskötta, rena, fina, moderna och attraktiva stadsrum och funktionell och fungerande utrustning också ökar säkerheten. Den enskilda känner sig tryggare vilket påverkar om hon upplevs mer självsäker, vilket i sig är brottspreventivt.

Men också hur man placerar entréer och fönsters spelar roll så det styr sikten mot området. Platsen upplevs ”omhändertagen” och att det finns ”ögon” på platsen, vilket kan försvåra möjligheten att begå brott. Ser man också till att bygga för människors närvaro på platsen under olika tider på dygnet och året så ökar den sociala kontrollen och möjligheten att begå brott osedd, minskar.

En bättre överblick över miljön ökar också möjligheten att planera hur man ska röra sig för att vid behov undvika hotfulla situationer.

Slutligen är belysningen a och o. Genom att ljussätta en plats på rätt sätt så minskar antalet brott och den har även en påverkan på den upplevda tryggheten. Win-win således.

Vad väntar vi på? Det är dags att skapa platser där både män och kvinnor trivs och känner sig trygga.

Margreth Johansson, ordförande, Kristdemokratiska kvinnoförbundet i Kalmar län

Sarah Kullgren, förbundsordförande, Kristdemokratiska kvinnoförbundet

Annons
Annons
Annons
Annons