Annons

”Kvinnor måste värderas lika”

”Sverige är ett av världens mest jämställda länder, ändå finns det fortfarande stora skillnader mellan könen. En viktig jämställdhetsfråga är fördelningen av makt och resurser.”
Debatt • Publicerad 7 mars 2020
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Vi har idag en stor ekonomisk ojämställdhet och makten är snedfördelad. Vi i Liberalerna har alltid varit i framkant när det kommer till jämställdhetsfrågor. För oss är det en självklarhet att kvinnor ska ha hela lönen och halva makten, utan kvotering.

Halva makten handlar inte minst om ledande positioner. Idag innehar män fortfarande en stor del av makten, både i offentlig och privat sektor. I Kalmar län utgör kvinnor cirka 48 procent av den sysselsatta befolkningen, men endast 35 procent av cheferna i länet är kvinnor. Det är färre än rikssnittet. Tittar man dessutom på den högsta chefsnivån, som VD och ledande politiker, är endast 19 procent av dem kvinnor. Det är siffror som visar att vi har ett strukturproblem där kvinnors kompetens inte värderas lika högt. Det är många glastak kvar att krossa innan makten i Kalmar län delas lika mellan könen.

Johanna Wyckman (L), regionråd.
Johanna Wyckman (L), regionråd.Foto: Roger Carlsson
”I Kalmar län tjänar kvinnor bara 80 procent av männens lön, trots att utbildningsnivån bland kvinnor är högre.”
Johanna Wyckman (L), regionråd.
Annons

Ojämställdheten har negativa effekter på vår region. Vi ser till exempel en stor nettoutflyttning av unga kvinnor - fler och fler väljer att lämna länet för arbete och studier. Liberalernas vision för Kalmar län är att vi ska vara en region i framkant, där ungdomar vill stanna kvar och studera, arbeta eller starta företag. Vi vill få fler unga kvinnor att vilja bo i vårt län och komma till sin fulla rätt här, och då måste vi på riktigt arbeta för att vända utvecklingen.

Även de ekonomiska resurserna är långt ifrån jämställt fördelade. I Kalmar län tjänar kvinnor bara 80 procent av männens lön, trots att utbildningsnivån bland kvinnor är högre. Dessutom äger männen betydligt mycket mer än kvinnor. Enligt rapporten "Vem äger Sverige" från tankesmedjan Ownershift är andelen fastigheter som ägs av kvinnor exempelvis 14 procent, och bara 3,6 procent av det totala aktievärdet privatägs av kvinnor, medan män privatäger 7,4 procent. Makten ligger hos ägarna och män äger mer än dubbelt än kvinnor.

Liberaler är inga kvoteringsivrare, vi menar att det måste skapas förutsättningar för kvinnor att öka sin makt och ekonomiska självständighet. Vi måste bidra med stöd för att kvinnor ska våga förverkliga drömmar, starta det där företaget eller nå den där lönen eller karriären de förtjänat efter år av studier. Vi måste skapa nödvändiga samhällsförändringar som möjliggör för kvinnor att ta makten över sin ekonomi och sitt liv. Vi måste förbättra förutsättningarna för ett jämställt föräldraskap så att kvinnor inte halkar efter i löneutveckling på grund av föräldraledighet. Först då står hon trygg i att hon klarar sig på egen hand om hon behöver bryta upp ur ett förhållande, först då är hennes pension tryggad, först då kan kvinnor och män leva jämställt.

Liberalerna har konkreta förslag på hur detta ska gå till och arbetar för att uppnå dessa förändringar, det gäller inte minst i vårt arbete i Kalmar län.

Det är fortfarande, år 2020, kontroversiellt att som kvinna eftersträva kapital, makt och pengar. Detta trots att makt är en förutsättning för att kunna påverka, och trots att pengar är en förutsättning för att kunna leva i frihet, och trots att kvinnorna i allra högsta grad förtjänar det på exakt samma grunder som män. Vi i Liberalerna tänker fortsätta visa det ledarskap som krävs för att på riktigt uppnå ekonomisk jämställdhet i Kalmar län. Cash is queen!

Johanna Wyckman (L), regionråd

Jennie Uller (L), ordförande Liberala Kvinnor i Kalmar län

Annons
Annons
Annons
Annons