”Krisen i Kriminalvården måste lösas”

Kriminalvård
Kriminalvården befinner sig mitt i en kris som måste lösas här och nu. Krisen slår stenhårt mot våra medlemmars arbetsmiljö och den kommer slå mot hela samhället när myndigheten inte klarar sitt uppdrag.
Debatt • Publicerad lördag 06:10
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Var tredje anställd på anstalter och var fjärde anställd på häkten uppger att det är uteslutet eller osannolikt de kommer vara kvar inom Kriminalvården om två år.”
”Var tredje anställd på anstalter och var fjärde anställd på häkten uppger att det är uteslutet eller osannolikt de kommer vara kvar inom Kriminalvården om två år.”Foto: Robin Vramsjö

Kriminalvården befinner sig mitt i en kris som måste lösas här och nu. Krisen slår stenhårt mot våra medlemmars arbetsmiljö och den kommer slå mot hela samhället när myndigheten inte klarar sitt uppdrag. Det är Sekos medlemmar som varje dag ser konsekvenserna av platsbrist, avsaknad av tillräckligt många grundutbildade kollegor och brist på en långsiktig strategi för Kriminalvården.

Situationen inom Kriminalvården är akut. Kriminalvården har i många år befunnit sig i en negativ utvecklingsspiral och utan att överdriva går det att påstå att politiken har tappat greppet om Kriminalvården. Under många år har politiker, från alla partier, kommit med lagförslag med stor påverkan på Kriminalvårdens verksamhet och på samhället i stort.

Gabriella Lavecchia, Sekos förbundsordförande.
Gabriella Lavecchia, Sekos förbundsordförande.
”Situationen inom Kriminalvården är akut. Kriminalvården har i många år befunnit sig i en negativ utvecklingsspiral och utan att överdriva går det att påstå att politiken har tappat greppet om Kriminalvården.”
Gabriella Lavecchia, Sekos förbundsordförande.

Politiken har föreslagit förändringar utan att ta hänsyn till hur de påverkar Kriminalvården, och utan att ta hänsyn till vilka resurstillskott som Kriminalvården skulle behöva.

I en färsk rapport från Seko, som bygger på en medlemsundersökning, vittnar våra medlemmar inom Kriminalvården om en oacceptabel arbetsmiljö. Undersökningen visar bland annat att:

# 57 procent av de svarande ansåg att Kriminalvården har små förutsättningar att lyckas med sitt samhällsuppdrag.

# 78 procent säger att det förekommer otillåten påverkan från intagna på deras arbetsplats.

# Av de som arbetar på en anstalt uppger 67 procent att de varit utsatta för hot och våld på arbetet under det senaste året. Av de som arbetar på häkten är siffran 55 procent.

# Klientnära ensamarbete är vardag. Hälften av de som arbetar på häkten säger att ensamarbete förekommer dagligen eller nästan dagligen i situationer där det inte ska förekomma och av de som arbetar på anstalter svarar 45 procent det samma.

# Var tredje anställd på anstalter och var fjärde anställd på häkten uppger att det är uteslutet eller osannolikt de kommer vara kvar inom Kriminalvården om två år.

# Den vanligaste anledningen att vilja lämna Kriminalvården är lönen följt av arbetstider, arbetsmiljö och bristande ledarskap.

Arbetsgivaren och politikerna måste nu lyssna på Sekos medlemmar. Nyckeln till att lösa Kriminalvårdens problem är att satsa på personalen. Det handlar om löner och arbetstider, om utbildning, kompetensutveckling och att arbetsgivaren måste bemanna så att vi kan komma bort från allt klientnära ensamarbete. Det handlar om att bryta den tystnadskultur som idag finns inom myndigheten, samtalsklimatet måste bli mer tillåtande.

Utöver satsningar på personalen måste Kriminalvården fortsätta utöka platskapaciteten för att matcha det ökande trycket som är en konsekvens av stora satsningar på polisen, längre straff samt en växande befolkning. Kriminalvården måste också få mer resurser för att finansiera mer och bättre vård av intagna och till återfallsförebyggande insatser.

Vi tror att åtgärderna ovan är avgörande för att Kriminalvården ska kunna vända den negativa utvecklingen och lyckas i sitt samhällsuppdrag. Tror inte de som arbetar inom Kriminalvården på att de kan lyckas med myndighetens uppdrag, vem ska då göra det? Sekos förhoppning är att både ledningen för Kriminalvården och ansvariga politiker tar till sig av vårt och våra medlemmars budskap. Både arbetsgivaren och politikerna ska vara medvetna om att vi inte kommer att ge oss förrän vi ser en verklig förändring.

Gabriella Lavecchia, Sekos förbundsordförande

Carl-Henrik Karlsson, ordförande SEKO Vård, sektion 510 A/H/F Kalmar.

Christer Hallkvist

Välkommen att kommentera

Välkommen att kommentera! Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Barometern och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.