"Kommuner och försvaret måste godkänna mer vindkraft”

Vindkraft
Kommuner stoppar åtta av tio vindkraftverk på land och försvaret nio av tio till havs. Nu behöver kommuner ges större incitament att ge sitt godkännande, och försvaret måste kunna samexistera med vindkraft. Vill Kalmar läns kommuner bidra till den fortsatta utbyggnaden?
Debatt • Publicerad 18 mars 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Regeringen behöver tillsammans med kommunerna och Försvarsmakten ta ett samlat grepp för ny vindkraft.”
"Regeringen behöver tillsammans med kommunerna och Försvarsmakten ta ett samlat grepp för ny vindkraft.”Foto: Johan Nilsson/TT

Behovet av att elektrifiera Sverige och kraftigt öka elproduktionen blir alltmer akut. Svenska kraftnät räknar med att elanvändningen ökar med nästan en tredjedel på fyra år och enligt Energi-myndigheten kan Sveriges elbehov ”dubblas redan till år 2035”.

På kort sikt är det framför allt vindkraft som kan möta det ökade elbehovet.

Därför har forskningsprogrammet Mistra Electrification undersökt vad som hindrar vindkraftens expansion och hur hindren kan undanröjas.

Landbaserad vindkraft fortsätter öka de närmaste åren, till cirka 52 TWh 2025. Därefter finns en stor risk att utbyggnadstakten avstannar, eftersom en allt större andel av projekten stoppas.

Rapporten visar att kommunala veton var orsaken i hälften av fallen då vindkraft stoppades. Om man inkluderar projekt i tidigare skeden stoppar kommunerna åtta av tio landbaserade vindkraftverk.

Nu krävs ett helhetspaket för färre kommunala veton:

# Se till att kommunernas beslut kommer tidigt i processen och att ett positivt beslut inte får återkallas.

# Ändra reglerna för ljusmarkeringar av vindkraftverk så att de följer internationella riktlinjer.

# Inför de föreslagna planeringsstöden till länsstyrelser och kommuner för att identifiera lämpliga om-råden för vindkraft.

# Inför statlig ersättning till kommuner som säger ja till ny fossilfri elproduktion, och uppmuntra till lokalt delägarskap och andra åtgärder som ökar det lokala engagemanget.

Havsbaserad vindkraft kan bli en viktig del i att möta det ökade elbehovet. Det finns ett stort antal aktuella projekt, men Försvarsmakten har hittills motsatt sig cirka 90 procent av vindkraften till havs, enligt vår rapport.

En nationell planering behövs så att Försvarsmakten slipper ta ställning till ett projekt i taget. Försvaret bör ges i uppdrag att hitta lösningar för samexistens med vindkraft samt att främja utbyggnad av fossilfri elproduktion. Och regeringen behöver prioritera beslut om ansökningar för havsbaserad vindkraft samt korta och förenkla handläggnings¬processerna.

Regeringen behöver tillsammans med kommunerna och Försvarsmakten ta ett samlat grepp för ny vindkraft. Det skulle bidra till att pressa elpriset, förbättra industrins konkurrenskraft, minska utsläppen och kapa beroendet av fossila bränslen. Vill Kalmar läns kommuner gå i spetsen för utbyggnaden?

Filip Johnsson, professor i energisystem, Chalmers, programchef för forskningsprogrammet Mistra Electrification.

Välkommen att kommentera

Välkommen att kommentera! Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Barometern och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.