Annons

”Klimatkrisen är här – vi måste förbereda oss”

Klimatpolitik
Kalmar län behöver satsa på klimatanpassning samtidigt som vi radikalt minskar utsläppen. Nu.Tack och lov har vår region klarat sig förhållandevis bra denna extremsommar.
Debatt • Publicerad 5 september 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Exempelvis har översvämningarna i Gävle 2021 kostat kommunen över 335 miljoner kronor.”
”Exempelvis har översvämningarna i Gävle 2021 kostat kommunen över 335 miljoner kronor.”Foto: Fredrik Sandberg/TT

Värmeböljorna som befarades uteblev här i Sverige, även om värmen och torkan i juni påverkat till exempel skördar negativt. Ovädret Hans har skapat stor oreda i andra delar av Sverige och i Norge, men i vårt län har inga omfattande översvämningar, jordskred eller liknande inträffat.

Även om vi inte drabbas denna sommar är det av yttersta vikt att vi förbereder oss för att detta kommer hända här. Värmeböljorna i södra Europa kunde lika gärna fastnat över oss, som de gjorde 2018. Ovädret Hans kunde ha dumpat en mycket större del av nederbörden från de rekordvarma haven, här i vår region.

Caroline Axelsson, språkrör för Miljöpartiet i Kalmar län.
Caroline Axelsson, språkrör för Miljöpartiet i Kalmar län.Foto: Privat
”Sist vill vi också nämna att det är så enormt sorgligt att vi har hamnat här. Vetenskapen har varit glasklar i decennier, ändå finns det fortfarande krafter som försöker bromsa omställningen och hålla oss kvar i fossilsamhället.”
Caroline Axelsson, språkrör för Miljöpartiet i Kalmar län.
Annons

Att genomföra klimatanpassningsåtgärder kostar pengar, och vi lever i en tid av ekonomisk osäkerhet och snäva budgetar. Men att inte klimatanpassa våra samhällen kommer att bli mycket dyrare när extremvädret väl kommer hit. Exempelvis har översvämningarna i Gävle 2021 kostat kommunen över 335 miljoner kronor. Det finns dessutom pengar att söka nationellt både för klimatanpassning och åtgärder för att fördröja vattnet i landskapet.

Miljöpartiet vill:

– Satsa på naturliga lösningar, vilka enligt IPCC är vår största chans att både mota klimatkrisen och anpassa oss till den. Vi måste bevara och återskapa natur och gynna de tjänster som naturen förser oss med – såsom kolinlagring, vattenreglering, frisk luft mm.

– Öka satsningarna på att fördröja vatten i landskapet för att minska risken för såväl torka, vattenbrist och bränder som översvämningar. Sök pengar för att anställa fler eller ta in konsulter för att stimulera arbetet med att rehabilitera ekosystemen och dess naturliga funktioner – återvät utdikade våtmarker, återskapa rätade och rensade vattendrag och bäckar, anlägg tvåstegsdiken, sidovåtmarker med mera.

– Intensifiera arbetet med dagvattenhantering och öka grönskan i tätbebyggda områden för att minska översvämningsrisk vid skyfall och höga flöden. Mer grönska i tätort har även andra positiva effekter, till exempel temperaturreglering vid värmeböljor.

– Minska utsläppen snabbt och effektivt parallellt med anpassningsarbetet. Alla måste bidra om vi ska slippa klimatkrisens värsta scenarier. Att minska klimatpåverkan måste finnas med i alla politiska beslut – såväl fossila som biogena utsläpp.

När vi diskuterar budget så är det inte bara den ekonomiska budgeten vi ska tala om, utan även koldioxidbudgeten. Enligt koldioxidbudgeten för Kalmar län ska vi minska utsläppen med 16 procent årligen från 2020 för att uppfylla vår del av Parisavtalet.

Vi är inte i närheten av det, vilket innebär att utsläppsminskningarna nu behöver vara större än 16 procent per år. Alla beslut behöver genomsyras av dess klimatpåverkan och om det ryms inom koldioxidbudgeten.

Sist vill vi också nämna att det är så enormt sorgligt att vi har hamnat här. Vetenskapen har varit glasklar i decennier, ändå finns det fortfarande krafter som försöker bromsa omställningen och hålla oss kvar i fossilsamhället. Om vi börjat agera på klimatförändringarna när forskarna först slog larm hade vi kunnat minska utsläppen kontrollerat och sparat liv, lidande och förlust av egendom och resurser.

Men fossilindustrin valde att så tvivel och sprida lögner och desinformation – rappakalja som fortfarande sprids och används av de som tror att de har något att vinna på att förneka det som blir alltmer uppenbart och fördröja omställningen vi måste göra. Källkritik och folkbildning har därför aldrig varit viktigare, liksom att snabbt och kraftfullt minska utsläppen och förebygga klimatkrisens konsekvenser.

Annons

Miljöpartiet i Kalmar län

Caroline Axelsson, Språkrör MP Kalmar län

Amie Ringberg, MP Torsås

Inger Bark Lagergren, MP Emmaboda

Annika Carlsson Wistedt, MP Kalmar

Akko Karlsson, MP Västervik

Annons
Annons
Annons
Annons