Annons

”KD vågar tänka nytt inom kollektivtrafiken”

Replik på debattinlägg om kollektivtrafik i Kalmar län, publicerat 2 januari.
”Vänsterpartiet blir ”förvånade och förargade” av vårt förslag för att stärka kollektivtrafikens ekonomi, skriver Lena Granath (V) i ett debattinlägg.”
Debatt • Publicerad 8 januari 2021
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Eftersom kollektivtrafik och sjukvård finansieras av samma skatt, innebär ökade kostnader för bussar och tåg minskade resurser till vården.”
"Eftersom kollektivtrafik och sjukvård finansieras av samma skatt, innebär ökade kostnader för bussar och tåg minskade resurser till vården.”Foto: Mats Andersson

Och vi förnekar inte att vi tänker nytt. Som med alla nya lösningar väcker också ett system där biljettpriser varierar under dagen nya frågor.

Varför behövs då nytänkande? Som vi ser det finns det tre viktiga skäl.

Annons

1. Kollektivtrafikens utmaningar är här för att stanna. Coronakrisen har pågått så länge att många av de vanor som har etablerats sannolikt blir bestående. Distansarbete och distansundervisning kommer att påverka kollektivtrafikens affärsidé.

2. Staten kommer inte att betala för förlorade biljettintäkter. Inte ens under krisåret 2020 betalade staten för mer än en liten del av intäktstappet. Att staten under kommande år skulle vara mer generös mot regionernas kollektivtrafik är inte särskilt troligt.

3. Sjukvårdens ekonomi är också ansträngd. Eftersom kollektivtrafik och sjukvård finansieras av samma skatt, innebär ökade kostnader för bussar och tåg minskade resurser till vården. Det kan vi som kristdemokrater inte acceptera.

Vi har inte låst oss vid en specifik lösning på dessa utmaningar. Vi har tagit fram underlag och fört fram idéer. Nu väntar vi oss att andra partier i konstruktiv anda gör det samma.

Tyvärr kan vi inte förvänta oss att Vänsterpartiet deltar i detta angelägna arbete. Som framgår av Lena Granaths inlägg vill partiet tvärtom ta bort biljettintäkterna helt och hållet. I regionen vill Vänsterpartiet att buss- och tågtrafiken i högre grad ska betalas med skattemedel. En länsinvånare som inte har något annat alternativ än att ta bilen till arbetet ska fortsatt ha stora kostnader för det, samtidigt som den som bor centralt ska kunna åka buss gratis. Vi har svårt att se rättvisan i det.

Och det är en politik som kommer att kräva massiva skattehöjningar. Under 2020-talet väntas kostnaderna för kollektivtrafik i regionen öka kraftigt, så att de år 2029 är 400 miljoner kronor högre än idag.

Enligt Vänsterpartiet ska alltså biljettintäkterna för den existerande trafiken sänkas kraftigt och samtidigt ska ännu fler buss- och tågförbindelser erbjudas. Antingen kommer detta att leda till kraftfulla besparingar på sjukhus och hälsocentraler alternativt ska alltsammans finansieras via höjda skatter av länets skattebetalare, som under de senaste åren redan har fått uppleva höjningar av kommunal- och regionskatt. Tyvärr kan vi inte säga att vi är förvånade.

Anders Andersson (KD), Oppositionsråd och vice ordförande i kollektivtrafiknämnden

Annons
Annons
Annons
Annons