Annons

"Kärnkraft före vindkraft”

Replik på debattinlägg om energipolitik. Tidigare inlägg publicerat 31 maj.
Klimatkrisen är utan tvekan en angelägen fråga som kräver att vi agerar snabbt för att minska utsläppen och ställa om Sverige till förnybar energi. Men när det gäller att möta det ökande elbehovet från transport- och industrisektorn genom elektrifiering, bör vi överväga andra alternativ än vindkraft.
Debatt • Publicerad 1 juni 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Istället för att bygga ut vindkraften ytterligare bör vi fokusera på att öka vår produktion av kärnkraft.”
"Istället för att bygga ut vindkraften ytterligare bör vi fokusera på att öka vår produktion av kärnkraft.”Foto: Roger Carlsson

Istället för att bygga ut vindkraften ytterligare bör vi fokusera på att öka vår produktion av kärnkraft, och här i Oskarshamns kommun har vi den nödvändiga kunskapen och erfarenheten inom kärnkraft för att bidra till rikets energibehov.

En av de viktigaste faktorerna att beakta är pålitlighet. Vindkraftens produktion är starkt beroende av väderförhållandena och är därför oberäknelig. Vi kan inte garantera att det alltid kommer att blåsa tillräckligt för att generera tillräckligt med el. Det innebär att det måste finnas andra kraftkällor som kan täcka upp vid vindstilla perioder eller när efterfrågan är hög.

Annons

Vill vi täcka upp den efterfrågan med olja, gas eller fossilfri kärnkraft som ger stadigvarande produktion?

En annan faktor att överväga är kostnadseffektivitet. I dagens läge är elen redan billig när det blåser tillräckligt för att generera vindkraft. Att bygga ut vindkraften ytterligare skulle leda till överproduktion under dessa perioder, vilket kan leda till lägre elpriser och i förlängningen göra investeringen i vindkraft mindre lönsam.

Å andra sidan är kärnkraft en energikälla som har visat sig vara ekonomiskt effektiv över lång tid och kan leverera stabila priser på elen, vilket är gynnsamt för både konsumenter och industrier.

Det är också värt att betona den betydelsefulla rollen som kärnkraft redan spelar i Oskarshamns kommun. Vi är en stolt kärnkraftskommun med en omfattande kunskap och expertis inom kärnkraft. Genom att satsa på kärnkraft kan vi dra nytta av befintliga resurser och infrastruktur samt fortsätta att främja lokal sysselsättning och utveckling.

Att bygga ut vår kärnkraftproduktion skulle vara en långsiktig investering som kan ge en pålitlig och effektiv energiförsörjning för både vår kommun och landet som helhet.

Slutligen vill vi betona att Sverigedemokraterna kvarstår som det enda partiet som tydligt sagt nej till vindkraftsparken utanför Simpevarp och i hela Oskarshamns kommun.

Ta tillvara på den kunskap som redan finns här inom kärnkraft istället.

Ted Nyberg, Ordförande SD Oskarshamn

Anton Liljegren Johansson, Ordförande Ungsvenskarna Oskarshamn

Leif Axelsson, Oppositionsråd SD Oskarshamn

Annons
Annons
Annons
Annons