Annons

”Kalmar läns kommuner kan stoppa gödandet av brottsligheten”

Brottslighet
Varje år görs upphandlingar för över 800 miljarder kronor i Sverige. Så stora belopp är förstås lockande även för kriminella och oseriösa aktörer.
Debatt • Publicerad 9 september 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”
Det är länets kommuner som har ansvar för att skattepengar från Kalmar läns invånare inte hamnar hos kriminella aktörer.”
”
Det är länets kommuner som har ansvar för att skattepengar från Kalmar läns invånare inte hamnar hos kriminella aktörer.”Foto: Jonas Ekströmer/TT

Tyvärr pekar statliga utredningar på att en del av brottsligheten i arbetslivet är kopplad till just offentliga upphandlingar – där skattemedel göder kriminella.
Det är länets kommuner som har ansvar för att skattepengar från Kalmar läns invånare inte hamnar hos kriminella aktörer.

När det ändå sker blir varje skattebetalare ofrivilligt delaktig i att finansiera kriminalitet.

Därför är det viktigt att kommunerna säkerställer att upphandlingsprocesserna är transparenta och rättvisa, och att kraven i upphandlingsavtalen efterlevs. Detta för att utesluta leverantörer som har åsidosatt sina skyldigheter och för att motverka anbud från oseriösa och kriminella aktörer.

Annons

Utan kontroll och uppföljningar finns det alltid risk att kriminella anbudsgivare kommer att vinna anbud och få tillgång till skattemedel.

Den nya lagstiftningen som trädde i kraft 1 juli 2023 ger kommunerna i Kalmar län en tydligare roll i det brottsförebyggande arbetet.

Nu är de bundna att ta fram en lägesbild över den lokala brottsligheten, besluta om en åtgärdsplan och ansvara för samordningen av det lokala brottsförebyggande arbetet.

Om kommunerna är osäkra på hur de kan säkerställa att oseriösa bolag rensas bort bör de överväga att ta hjälp utifrån från oberoende tredjepartsgranskare. Det räcker inte med att bara få leverantörer att skriva under uppförandekoder och policys – vi måste komma ihåg att de kriminella aktörerna inte tvekar att skriva under vad som helst som läggs framför dem.

Frågan kommunerna måste ställa sig är: ”Hur ser vi till att detta också efterlevs?” För det krävs oberoende kontroller.

Vår uppmaning till beslutsfattarna i Kalmar läns kommuner är att utgå från lagen om offentlig upphandling (LOU) och använda de verktyg som finns i upphandlingsregelverket. Så kan vi skapa en rättvis och säker arbetsmarknad och säkerställa att skattemedel går till det som de är avsedda för: skola, vård och omsorg – inte gödandet av brottslighet.

Jessica Löfström, grundare, Ansvar Säkerhet

Ewa Chmielewska, jurist och specialist inom socialt ansvar, Ansvar Säkerhet

Annons
Annons
Annons
Annons