Annons

”Kalmar län ska inte vara ett Skansen”

Kalmar Öland airport
”Frågan om regionens köp av halva flygplatsen i Kalmar har vållat debatt. Jag vill här ge min bild av varför det är nödvändigt.”
Debatt • Publicerad 10 februari 2020
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Johan Persson: Kalmar län klarar sig inte utan flyget. Vår tillgänglighet skulle alltså bli avsevärt sämre utan flyg.Foto: Mats Holmertz

Under 2019 slog Kalmar län befolkningsrekord. För första gången passerade vi den befolkning som vårt län hade på 1880-talet. Vi är det enda länet i Sverige som inte ökat sin befolkning under hela denna period. Skälen till detta är naturligtvis flera men en avgörande orsak är avsaknaden av en järnväg utmed kusten.

Medan stora delar av Sverige har förstorat sina arbetsmarknadsregioner så står Kalmar län och stampar med relativt små arbetsmarknadsregioner. Att detta påverkar tillväxten och förutsättningarna för vårt län är helt klart och visas tydligt i en rapport som nyligen släpptes av Sydsvenska Handelskammaren. Den rapporten visar också att tillväxten varit betydligt lägre i Kalmar län och Blekinge än i Kronobergs län åren 2000-2016. Givetvis finns det variationer inom respektive län men sett till sin helhet så duger inte detta.

Johan Persson (S), kommunstyrelsens ordförande Kalmar kommun.Foto: Mats Holmertz
”Vi måste i vårt län få till en kraftsamling som gör att vi hänger med övriga Sverige. Det har vi inte gjort och det gör vi inte idag.”
Johan Persson (S), kommunstyrelsens ordförande Kalmar kommun.
Annons

Vi måste i vårt län få till en kraftsamling som gör att vi hänger med övriga Sverige. Det har vi inte gjort och det gör vi inte idag. Det finns framförallt två faktorer som påverkar detta. Det ena är tillgång till högre utbildning och det andra är tillgänglighet i form av nödvändig infrastruktur.

Det är väldigt tydligt att bildandet av Linnéuniversitetet för tio år sedan varit ett lyft för Kalmar och södra Kalmar län. Det går tydligt att utläsa i befolkningssiffror och i investeringar. Växjö blev universitetsstad för 20 år sedan och har sedan dess haft en positiv utveckling. Tillgång till kompetens och attraktiva utbildningar är absolut avgörande.

När det gäller infrastruktur och högre tillgänglighet kämpar vi stenhårt. Vi har kommit en bit på vägen när det gäller E22. Den nya förbifarten Rinkabyholm blev ett rejält lyft. I planerna framåt ligger Bergkvara, Jämjö, Mönsterås och Söderköping. Det arbete som startades av min företrädare Kjell Henriksson om att rusta E22 börjar bli klart 30 år senare. Den typen av ledtider är inte ovanliga när det gäller infrastruktur.

När det gäller tågen så arbetar vi för pendeltågstrafik mellan Växjö- Kalmar och Karlskrona och för en upprustning av Stångådalsbanan. Ska man vara realistisk så kommer det att ta sin tid. Nästa infrastrukturplan kommer sträcka sig en bit in i 2030-talet. En helt avgörande faktor för att få till stånd nödvändiga satsningar i Sydöstra Sveriges infrastruktur är befolkningstillväxt. Under 1900-talet har andra regioner växt betydligt mer och därför har också satsningarna skett där.

Mot denna bakgrund är fungerande flygförbindelser till och från vår region helt avgörande. Att vi är beroende av flyget har till och med EU-kommissionen slagit fast i och med att man har givit Kalmar Öland Airport SGEI status. Det är tre flygplatser i Sverige som har denna status. Kalmar är den enda söder om Sundsvall. EU-kommissionen har i sitt beslut konstaterat att Kalmar län inte har godtagbara andra alternativ och därför får flygplatsen i Kalmar ta emot offentligt stöd.

Att regionen nu går in och tar ansvar för att säkerställa flyget är naturligt. Ansvaret för att säkra hela regionens tillgänglighet kan inte bara vara ett ansvar för Kalmar kommun.

Personer som idag behöver komma utomlands flyger nu från Växjö som har flera internationella linjer, via Kastrup eller via Stockholm. Genom de beslut som nu tas säkerställer vi att Kalmar Öland Airport har nödvändiga resurser för de investeringar som krävs. Trafiken till Stockholm säkras men vi får också möjligheter att föra en dialog med flygbolag om en internationell reguljär flyglinje. Med ett sådant utbud på plats får näringslivet i vår region samma förutsättningar att konkurrera som företag i andra regioner.

Utifrån analysen om våra svårigheter när det gäller infrastrukturen i stort under de närmaste åren så har vi landat i samma slutsats som EU-kommissionen. Kalmar län klarar sig inte utan flyget. Vår tillgänglighet skulle alltså bli avsevärt sämre utan flyg.

När man väl landat i den slutsatsen så landar man också i slutsatsen att Kalmar Öland Airport måste bli bäst på miljö- och klimatarbetet. Vi är idag den flygplats som ligger längst fram. Vi har den högsta andelen biobränsle och andelen kommer växa. Flera flygplatser tittar nu på Kalmar och vill följa efter. I de ägardirektiv som tas om en månad kommer det finnas krav på att flyglinjer ska vara fossilfria senast 2030.

Det finns relativt många flygplatser runtom i Sverige. Många av dem har alternativa färdsätt för att ta sig till Stockholm eller ut i världen. Det har inte Kalmar och kommer inte att ha under en överskådlig tid. Mot den bakgrunden måste vi säkerställa att vår region kan fortsätta utvecklas samtidigt som ska vara bäst på klimatarbetet.

Annons

Jag vill att vårt län ska växa och utvecklas med ett livskraftigt näringsliv som kan konkurrera på samma villkor som i övriga landet. Utan nödvändig tillgänglighet blir vår region ett Skansen som lever upp när turisterna dyker upp under sommaren.

Johan Persson (S), kommunstyrelsens ordförande Kalmar kommun

Mats AnderssonSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons