Annons

"Kalmar kommun borde upphandla bevakning”

Kommunpolitik i Kalmar
Kommunens allt mer bristande hantering av trygghetsfrågorna försämrar säkerheten för invånarna och urholkar medarbetarnas arbetsmiljö.
Debatt • Publicerad 11 juni 2021
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
STOCKHOLM 20200220
Ordningsvakt som jobbar för Stockholms stad.
Foto: Henrik Montgomery / TT kod 10060
STOCKHOLM 20200220 Ordningsvakt som jobbar för Stockholms stad. Foto: Henrik Montgomery / TT kod 10060Foto: Henrik Montgomery/TT

Kalmar kommun har sedan tidigare mottagande av inkommande larm och ordningsvaktsverksamhet i egenregi. Vad vi förstår finns det planer på att ytterligare bygga ut bevakningsverksamhet i egenregi, både inom väktar- och parkeringsövervakning. Det är en strategi som leder till att Kalmar kommuns invånare får säkerhet av lägre kvalitet än sina grannkommuner.

Det är oklart varför Kalmar kommun insisterar på att bedriva säkerhet i egenregi. Om orsaken är politisk är det en ideologisk feltolkning. I många socialdemokratiskt styrda kommuner, som Malmö och Uppsala, anlitas auktoriserade bevakningsföretag för både bevakning, ordningshållning och parkering.

Joachim Källsholm, styrelseordförande, Säkerhetsföretagen.
Joachim Källsholm, styrelseordförande, Säkerhetsföretagen.Foto: Securitas Sverige
”Det är oklart varför Kalmar kommun insisterar på att bedriva säkerhet i egenregi. Om orsaken är politisk är det en ideologisk feltolkning.”
Joachim Källsholm, styrelseordförande, Säkerhetsföretagen.
Annons

En viktig fråga är medarbetarnas förutsättningar. Kollektivavtalet för bevakning kommer bara ifråga om tjänsten upphandlas från auktoriserade bevakningsföretag. Att upphandla säkerhet från ett auktoriserat bevakningsföretag innebär ett stöd för branschens partsgemensamma satsningar på utbildning och arbetsmiljö inom Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd. Borde det inte ligga i den socialdemokratiska kommunledningens vilja att stötta branschens arbetsmiljösatsningar istället för att välja bort dem?

Därutöver prövas samtliga anställda i auktoriserade bevakningsföretag mot polisens och SÄPO:s register, vilket inte är fallet när medarbetarna anställs i kommunal regi.

Nyligen genomförde bland annat Malmö kommun en sådan upphandling där den socialdemokratiska kommunledningen valde en bättre arbetssituation för ordningsvakterna. Flera godkända och seriösa bevakningsföretag som byggt upp bevisat fungerande verksamheter åt andra kommuner fick konkurrera om att erbjuda den mest kvalitativa ordningsvaktsverksamheten för priset. På samma sätt har Uppsala kommun under socialdemokratiskt styre alltid upphandlat bevakningstjänster från auktoriserade bevakningsföretag.

Det är inte en kommunal uppgift att bedriva säkerhetsverksamhet. Även om enskilda medarbetare kan ha en hög kompetens är det omöjligt att skapa den professionalitet och flexibilitet som ett säkerhetsföretag bedriver. Eftersom trygghet är en medborgarnära verksamhet är det också avgörande att utföraren av tjänsten kan bytas ut ifall de av något skäl inte skulle lyckas att skapa förtroende i allmänheten. Med en kommunal organisation finns inte de kvalitetsförbättrande möjligheterna.

Ytterst verkar Kalmar kommun ha gått vilse i att bygga en egen struktur istället för att sätta det trygghetsfrämjande arbetet i fokus. Med det ensidiga fokuset på egenregi går Kalmarborna miste om den erfarenhet som bevakningsföretagen besitter, och som med goda resultat kommer exempelvis Malmö och Uppsala till handa. Vi hoppas att Kalmar kommun tänker om!

Joachim Källsholm, styrelseordförande, Säkerhetsföretagen

Li Jansson, bransch- och näringspolitisk chef, Säkerhetsföretagen

Sten Storgärds, näringspolitisk expert, Säkerhetsföretagen

Annons
Annons
Annons
Annons