Kalmar kommun behöver en ödehusinventering

Kommunpolitik i Kalmar
Publicerad 5 december 2019
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Kalmar är utsedd till årets kommun av Hela Sverige ska leva för andra gången. Roligt för Kalmar att många av de satsningar som gjorts och kommer landsbygden till del uppmärksammas. Viktiga satsningar på till exempel fiber har Liberalerna stått helt bakom.

I Kalmar kommun finns det fastigheter i varierande skick där ingen bor permanent eller verksamhetslokaler som inte används runt om i våra byar och orter. Dessa fastigheter är en outnyttjad resurs. Vi vet att det finns ett intresse av att flytta till kommunens alla delar och vi har sett en ökande befolkning i till exempel Södermöre. För byarna är dessa oanvända fastigheter hämmande för utvecklingen och håller nere bostadspriser. De skapar också en vit fläck i gemensamma projekt i byarna som exempelvis grannsamverkan, va-utbyggnad och underlag till kollektivtrafik. Vi kan använda denna resurs bättre och minska bostadsbristen. På köpet kan hela Kalmar leva.

Jag vill att våra landsbygdsutvecklare tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden gör en ödehusinventering i Kalmar kommun och kontaktar ägarna till dessa fastigheter med information om hur de kan hyra ut, sälja eller hitta nya användningsområden för sina fastigheter. Informationen ska uppmuntra till att fler ödehus kommer till användning.

Nog borde årets landsbygdskommun förstå värdet av att genomföra en ödehusinventering. Tidningen Land har beskrivit det arbete som görs med ödehusinventeringar och vad de betytt runt om i landet på ett bra sätt.

Jag är glad att frågan lever då arbetsutskottet i september beslutade skicka tillbaka min motion till landsbygdsutvecklaren för vidare utredning. Detta efter att först ha fått ett mycket fyrkantigt svar av samhällsbyggnadsnämnden som inte alls tog hänsyn till det värde en by vinner genom att få en granne på en fastighet som tidigare stått tom.

Priset ”årets kommun” förtjänas med rätta men på gamla meriter. Tillsammans kan vi ta nästa steg för att hela Kalmar ska leva. Säg ja till en ödehusinventering i Kalmar.

Carl-Henrik Sölvinger (L)