Annons

”Internationella kvinnodagen - en kamp om ojämlikhet”

Internationella kvinnodagen
”När Internationella kvinnodagen 8 mars skapades för mer än 100 år sedan, var frågor om exempelvis rösträtt de mest brännande. Idag är det på andra områden ojämlikheten mellan kvinnor och män är mest uttalad.”
Debatt • Publicerad 8 mars 2021
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Många yrken som typiskt sett har varit kvinnodominerade medför större risk för sjukskrivning med psykiatrisk diagnos.”
"Många yrken som typiskt sett har varit kvinnodominerade medför större risk för sjukskrivning med psykiatrisk diagnos.”Foto: isabell Höjman/TT

När internationella kvinnodagen 8 mars skapades för mer än 100 år sedan, var frågor om exempelvis rösträtt de mest brännande. Idag är det på andra områden ojämlikheten mellan kvinnor och män är mest uttalad.

Vi kristdemokrater tror inte att 2020-talets största frågor är andelen kvinnor som sitter i styrelsen för börsnoterade bolag. Vi tror inte heller att det stora genombrottet skulle vara att ytterligare styra familjer i deras beslut om hur föräldraledighet ska delas. Däremot ser vi stora problem på andra områden, problem som kräver betydligt mer politisk uppmärksamhet än de får idag.

Annons

Ett sådant problem är vad som händer i de tidiga tonåren. Enligt Folkhälsomyndigheten bedömer flickor och pojkar sin hälsa ungefär likadant fram till elva års ålder. Sedan händer något. Flickor uppger betydligt oftare psykiska och somatiska besvär, medan pojkar oftare uppger god självskattad hälsa och hög livstillfredsställelse. Att uppge mycket bra hälsa är dubbelt så vanligt bland femtonåriga pojkar som bland femtonåriga flickor.

En rent skrämmande siffra är hur låg den upplevda självkänslan är. Över 80 procent av pojkarna instämmer i påståendet ”Jag tycker om mig själv”. Bland flickorna är det bara omkring 60 procent som håller med.

Jimmy Loord, distriktsordförande Kristdemokraterna i Kalmar län.
Jimmy Loord, distriktsordförande Kristdemokraterna i Kalmar län.Foto: Mats Andersson
”Den växande psykiska ohälsan är också mycket ojämnt fördelad mellan kvinnor och män. Risken för kvinnor att bli sjukskrivna med en psykiatrisk diagnos är mer än 30 procent större än för män”
Jimmy Loord, distriktsordförande Kristdemokraterna i Kalmar län

”Jag är tillräckligt bra som jag är” är också ett påstående som betydligt färre flickor håller med om, liksom ”Andra i min ålder tycker om mig”. Att vi som samhällsgemenskap inte har förmått övertyga fler flickor om att de duger och är omtyckta är ett stort misslyckande.

Den växande psykiska ohälsan är också mycket ojämnt fördelad mellan kvinnor och män. Risken för kvinnor att bli sjukskrivna med en psykiatrisk diagnos är mer än 30 procent större än för män, enligt Försäkringskassan. Många yrken som typiskt sett har varit kvinnodominerade medför större risk för sjukskrivning med psykiatrisk diagnos. Försäkringskassan lyfter fram sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden, psykologer och biståndsbedömare – bland andra.

Det offentligas tillkortakommande som arbetsgivare blir här tydligt. ”Yrkesmönstret för sjukfrånvaron visar att det är inom många verksamheter och branscher finns generella och ihållande problem med arbetsmiljö och sjukfrånvaro”, skriver Försäkringskassan i sin analys.

Slutligen vill vi kristdemokrater betona anhörigvårdarnas betydelse och utsatthet. En stor vård- och omsorgsinsats utförs idag av anhöriga. Deras insats är djupt meningsfull men också tung. Vi vet också att de negativa konsekvenserna – ekonomiska och yrkesmässiga bland annat – i högre grad drabbar kvinnor. Kvinnor uppger också i högre grad än män att omsorgsgivandet påverkar livskvaliteten negativt.

Att regioner och kommuner blir bättre på att stötta personer som vårdar anhöriga är inte bara klokt eftersom verksamheterna är beroende av anhörigas insatser. Det är också att göra rätt gentemot en sällan uppmärksammad grupp som tar ett stort ansvar i vårt samhälle. Och det är att ta till sig syftet med den Internationella kvinnodagen.

Jimmy Loord, distriktsordförande Kristdemokraterna i Kalmar län

Margreth Johansson, ordförande Kristdemokratiska kvinnoförbundet i Kalmar län

Annons
Annons
Annons
Annons