Annons

”Inspiration från de gröna rötterna kan ge Centerpartiet nödvändig nystart”

Rikspolitik
”Just nu pågår Centerpartiets nystart efter det föga framgångsrika valet förra året. Partistämman i Örebro, där tre viktiga program och många motioner kommer att behandlas, får stor betydelse i denna process.”
Debatt • Publicerad 28 september 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Miljöansvar blev ett grundbegrepp och Centerpartiet landets första genuina miljöparti.”
”Miljöansvar blev ett grundbegrepp och Centerpartiet landets första genuina miljöparti.”Foto: Johan Nilsson/TT

Av programförslagen kan vi konstatera att partiet tydligt lyfter sina traditionella profilfrågor, landsbygden och miljön. Back to basi(C)s – och det är en riktig prioritering i dagens utsatta läge.

För att möta framtiden kan Centerpartiet hämta inspiration från sina gröna rötter. Mellan 1950- och 1970-talen gjorde partiet uppseendeväckande framgångar. Väljarstödet växte från nio procent 1956 till över 25 procent 1973. Partiet utvecklades såväl idémässigt som breddades kraftigt. Stödet bland de traditionella väljargrupperna på landsbygden växte samtidigt som partiet vann stort stöd även i städerna.

Annons

Det finns utan tvekan mycket att lära för dagens centerpartister. Under vårt arbete med biografin över Gustaf Jonnergård, partisekreterare under den unika framgångsperioden, har vi konstaterat att denne ideologiske tänkare spelade en nyckelroll i nära samspel med partiordföranden Gunnar Hedlund.

Klart är också att den starka folkrörelseorganisationen runt om i landet hade stor betydelse för framgångarna. Redan från starten för mer än hundra år sedan betecknade Bondeförbundet sig som ett centerparti, ett alternativ till såväl höger som vänster. Under 1940-talet inspirerades Bondeförbundet av sitt finska systerparti att markera sin mittenposition som ”tredje vägen”.

Från denna utgångspunkt arbetade Jonnergård vidare när han i början av 1950-talet blev partisekreterare. Gustaf Jonnergård lanserade begreppet ”decentralisering”, en markering mot centralisering av såväl makt, ägande som befolkning. Partiets idégrund kallades ”decentralism” och Jonnergård såg detta som partiets eget alternativ till de gamla ismerna; konservatism, liberalism och socialism.

Närhet mellan boende, arbete och fritid i lokalsamhället var idealet. Hela landet skulle ges förutsättningar att leva och utvecklas. Jonnergård försvarade marknadsekonomin, men underströk att marknaden måste ha ramar och styrmedel för att motverka centralisering. 1962 lade Centerpartiet den första miljömotionen i riksdagen och några år senare presenterade partiet ett heltäckande miljöprogram. Miljöansvar blev ett grundbegrepp och Centerpartiet landets första genuina miljöparti.

Gustaf Jonnergård utvecklade centerpolitiken och blev ”decentralismens chefsideolog”. Han skrev inte bara tal och motioner utan även många studieplaner. Tusentals studiecirklar runt om i landet förankrade och utvecklade decentralismen. Det fanns hela tiden ett underifrånperspektiv. Jonnergårds tänkande kring decentralism och miljöansvar vann inte bara starkt stöd i Sverige utan även hos övriga gröna centerpartier i Norden.

Vår slutsats är att det även idag – trots stora samhällsförändringar – finns inspiration att hämta från partiets stora framgångar för ett halvsekel sedan. Centerrörelsen kan vara stolt över den egna gröna, decentralistiska identiteten. Programförslagen till partistämman visar att Jonnergårds decentralism har klar relevans för utvecklingen av en progressiv politik för framtiden.

Yngve Sunesson, Markaryd

Håkan Larsson, Krokom

Annons
Annons
Annons
Annons