Annons

"Inrätta forskningsprogram avseende kvinnors hälsa och sjukdomar”

Sjukvård
”För många kvinnor är smärta, obehag, psykiskt och fysiskt lidande en vardag. Fler kvinnor än män är sjukskrivna och det gäller både kort- och långtidssjukskrivning. Utmattningssyndrom har ökat hos kvinnor.”
Debatt • Publicerad 11 mars 2022
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Idag genomförs de allra flesta studier på män, varför såväl läkemedels- som vårdforskning måste göras mer jämställd.”
"Idag genomförs de allra flesta studier på män, varför såväl läkemedels- som vårdforskning måste göras mer jämställd.”Foto: Sofia Ekstršm/SvD/TT

Samtidigt är rätten till en god, jämlik och jämställd hälsa på lika villkor är grundläggande i vårt samhälle. Trygghet, närhet, tillit, valfrihet och kvalitet är viktiga värden i hälso- och sjukvården. Vården ska ha en helhetssyn på människan och ta hänsyn till såväl kroppsliga som själsliga behov.

Anledningen till kvinnors sjukskrivningar och utmattningssyndrom behöver uppmärksammas, forskas mer på, förebyggas och tas på allvar. Vården måste medvetet beakta könsskillnader mellan kvinnor och män eftersom det finns biologiska och fysiologiska skillnader. Kvinnor och mäns symptom och vårdbehov kan ta sig olika uttryck vid ett och samma sjukdomstillstånd, exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar samt stroke.

Annons

Idag genomförs de allra flesta studier på män, varför såväl läkemedels- som vårdforskning måste göras mer jämställd. Därför Kristdemokratiska kvinnoförbundet att det behöver inrättas ett forskningsprogram avseende kvinnors hälsa och sjukdomar, som ska stimulera forskning om sjukdomar, skador och besvär som främst drabbar kvinnor. Exempelvis gäller det PCOS, PMS/PMDS, lipödem, IBS, fibromyalgi, sköldkörtelproblem, benskörhet, vestibulit, endometrios, myom, menopaus/klimakteriebesvär, migrän, lupus/SLE, (kronisk inflammatorisk sjukdom), ME/CFS (neurologisk sjukdom), HPV, bröstcancer, utbrändhet samt utmattning.

Dessutom ska forskningsprogrammet stimulera forskning kring infertilitetsproblematik, förlossningsskador, missfall samt kvinnors hälsa under graviditet, förlossning och eftervård. Det är en långsiktig och viktig forskningssatsning som behövs göras nu för att på sikt få mer kunskap om kvinnors hälsa och sjukdomar.

Kvinnor ska inte behöva lida i onödan – vare sig på grund av brister i kunskap eller rätt kompetens. Bättre jämställdhet kräver att vi prioriterar kvinnovården.

Margreth Johansson, ordförande, Kristdemokratiska kvinnoförbundet Kalmar län

Annons
Annons
Annons
Annons