Inhyrda väktare eller anställda fältsekreterare

Trygghet
Publicerad 28 november 2019
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Vi socialdemokrater i Nybro har vid flera budgetmöten yrkat på att individ- och familjenämnden skall få resurser för att införa fältsekreterare som med sin närvaro kan jobba förebyggande och skapa trygghet bland ungdomsgrupperna. Detta har varje gång röstats ned av alliansen. Nu vill man istället hyra in väktare?

I Barometern kunde vi läsa en artikel om att Nybro kommun vill införa väktare i ungdomsmiljöerna som en trygghetsinsats, med bland annat nedanstående text.

Under kortare perioder när det varit stökigt, skadegörelser och samtidigt många ungdomar på stan har kommunen anlitat väktare för att skapa trygghet. Just nu finns ett behov vid stationsområdet i Nybro. Nu vill kommunen hitta en permanent lösning med trygghetsväktare.

Väktarnas uppgift är att vara synliga, skapa relationer och arbeta för att öka tryggheten. Det har fungerat bra när väktarna pratar med ungdomar i den offentliga miljön. Därför vill vi arbeta med den här modellen även i ett längre perspektiv.

Vi socialdemokrater tror inte på väktare i uniformer med batonger och handklovar hängande i bältet som ungdomsarbetare.

Vad är/gör en fältsekreterare? En fältsekreterare är utbildad socionom anställd under socialtjänsten med rätt att använda myndighetsutövning i sitt arbete.

Fältsekreterare arbetar förebyggande och främjande med ungdomar under 18 år och är en rådgivande och stödjande insats av socialtjänsten. Arbetet innebär samverkan med bland annat personal från skolan, fritidsgårdarna samt med föräldrar kring ungdomar som befinner sig i riskzonen eller som önskar råd och stöd i olika frågor som rör tonårstiden.

Fältarbete i ungdomarnas miljöer kvällstid. De kontaktar föräldrar om oro uppstår kring någon ungdom. De stöttar och hänvisar ungdomar och föräldrar till rätt hjälp, till exempel kuratorskontakt, Ungdomsmottagningen, Öppenvårdens öppna mottagning, familjerådgivning med flera.

Individuell stödkontakt/samtalsserie. Samtal med föräldrar vars barn man är bekymrade för. Visst riktat förebyggande arbete, vid behov, i skolklasser samt information på föräldramöten kring olika teman.

Placering och uppföljning av ungdomstjänst. Ungdomstjänst är en påföljd som utdöms av rättsväsendet. Kallar ungdomar och föräldrar till samtal gällande vittne, brott mot Alkohollagen samt anmälningar från sjukvården gällande alkohol/narkotika. Stöttar till viss del upp socialsekreteraren vid polisen i samband med polisförhör samt hjälp till brottsutsatta och medling vid brott.

Stig-Roland Fagergård (S)

Ann Arleklo (S)

Mikael Svanström (S)