Annons

"Individ- och familjenämnden i Nybro mot ett rekordstort underskott”

Kommunpolitik i Nybro
”Individ- och familjenämnden redovisar ett underskott på cirka 25 miljoner redan efter halvårsskiftet Hur hamnade vi här? Hur kommer det att se ut vid årets slut?”
Debatt • Publicerad 4 oktober 2021
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Under denna mandatperiod har det saknats politiska visioner från de andra etablerade partierna.”Foto: Arkiv

Från 2015 tog Nybro ett stort ansvar för de flyktingar som kom till Sverige. Staten delade frikostigt ut pengar för att kommunerna skulle ta emot nya invånare. För att hantera denna utmaning behövdes kommunens organisation byggas ut, vilket även skedde.

Tack vare statens frikostighet kunde Nybro kommun bygga upp ett kapital. När staten drog tillbaka sina stöd kunde detta kapital finansiera fortsatt verksamhet ett tag till.

Annons

Att de av staten tilldelade integrationsmedlen skulle ta slut hade vi i nämnden kännedom om redan vid mandatperiodens början men det var bara Moderaterna som förstod allvaret. Risken för stora underskott var uppenbar! Nu har statens riktade bidrag slutat komma, verksamheten och dess kostnader ska stå på egna ben.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökar i Nybro kommun då fler och fler står utanför arbetsmarknaden. Under denna mandatperiod har det saknats politiska visioner från de andra etablerade partierna i nämnden. Inga idéer till att försöka nå en budget i balans.

M har lämnat in yrkanden om att få en budget i balans och även lagt fram egna förslag till besparingar. Arbetslinjen är det enskilt viktigaste förslaget som lagts fram. Inga bidrag utan motprestation. Allt för att stärka medborgarnas möjligheter på arbetsmarknaden.

Moderaternas förslag har röstats ner av övriga partier representerade i nämnden. Förvaltningen har lagt fram besparingsförslag och även dessa har till största delen röstats ned av övriga partier.

Vi kan i nämnden inte längre passivt invänta att ”något måste hända”, frågan är: Hur vill övriga partier medverka till att underskottet elimineras eller i alla fall minimeras?

Monica Ljungdahl, ledamot IFF

Bernhard Neuman, ersättare IFF

Jan-Olof Harmander, ersättare IFF

Annons
Annons
Annons
Annons