Annons

"I Kalmar går skolpengarna till barnen”

Replik på debattinlägg om skolpolitik i Kalmar, tidigare inlägg 13 maj.
Det är lätt att säga “höj skolpengen så blir det bra”. Kalmar ligger på rikssnittet i resurser till undervisning. Sedan 2019 har skolpengen ökat från 101 211 kr per barn till 117 825 kr. Ingen liten ökning på fyra år. Vi har och kommer fortsätta prioritera skolan. Att budgeten skulle vara utarmad är lögn.
Deb att • Publicerad 30 maj 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Vårt fokus i budgetarbetet är att fortsatt värna resursfördelning med full kompensation för fler elever, lokaler och löner, och att undvika sparpaket.”
"Vårt fokus i budgetarbetet är att fortsatt värna resursfördelning med full kompensation för fler elever, lokaler och löner, och att undvika sparpaket.”Foto: Herman Omstedt

Att vi legat lägre i skolpeng beror delvis på en gammal överenskommelse om att Kalmars äldre skolor har lägre hyra. I takt med att vi bygger nytt men också tillför resurser ökar skolpengen.

Då skolpengen i Kalmar alltså inte är rättvisande, har vi valt att fokusera på undervisningskostnaden, summan som går till just undervisning. Där ligger vi högt. Delvis för att vi jämfört med många andra kommuner har väldigt låga administrativa kostnader. I Kalmar går skolpengarna till barnen.

Annons

Kalmar är närmast Sverigeunikt med att inte ha haft besparingar i skolan på många år. I Kalmar får skolan full täckning för fler barn, lokaler och löner. Så är det ofta inte i högerstyrda kommuner, kanske för att skattesänkningar går före välfärden.

Ökade resurser, hög lärarbehörighet, bra lokaler och kompetenta medarbetare är förklaringen till goda resultat. Förra året hade Kalmar det högsta meritvärdet för elever i årskurs nio någonsin, högst av våra jämförelsekommuner. Högeroppositionen beskyller oss för att sola oss i glansen av goda resultat. Att inte uppmärksamma dessa framgångar vore ett hån mot alla som varje dag gör sitt yttersta i skolan. Vi ser att medarbetare arbetar hårt och engagerat för att nå goda resultat. I en orolig tid är det extra viktigt att skolan är en stabil och trygg plats.

Vårt fokus i budgetarbetet är att fortsatt värna resursfördelning med full kompensation för fler elever, lokaler och löner, och att undvika sparpaket. Skulle vi lyckas är det en framgång i en tid av kraftigt försämrad kommunal ekonomi. För 2024 räknar SKR med ett underskott på 24 miljarder i kommunsektorn. I Kalmar har vi samlat i ladorna för sämre tider, medel som vi kommer behöva använda för att övervintra detta stålbad.

Vi konstaterar att det knappt finns något område där högeroppositionen inte vill lägga mer resurser samtidigt som man i budget efter budget skriver att Kalmar behöver sänka skatten, och hyllar regeringens fokus att sänka skatter istället för att satsa på välfärden. En ekvation som inte går ihop ens för Kalmars högeropposition.

Johan Persson (S)

Marie Simonsson (S)

Liselotte Ross (V)

Bitte Gudmundsson (V)

Erik Ciardi (C)

Jenny Svänero (C)

Annons
Annons
Annons
Annons