unlock

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

  1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

”I backspegeln och spåkulan efter mandatperiodens första år”

Kommunpolitik i Mörbylånga
”Socialdemokraterna och Centerpartiet har nu suttit på de två ledande kommunalrådsposterna i Mörbylånga kommun i ett år och det är dags för en avstämning. Vad har skett under vårt första år och hur tänker vi om framtiden?”
"Södra Öland är unikt och vår drivkraft är att genom dialog och samverkan utveckla hela vår kommun attraktivt.” skriver dagens debattörer.
"Södra Öland är unikt och vår drivkraft är att genom dialog och samverkan utveckla hela vår kommun attraktivt.” skriver dagens debattörer.
Foto: Mats Holmertz
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Våra partier möts i en gemensam vision om hela södra Öland som lever och utvecklas. Vi ser att näringsliv, invånare, politiker och medarbetare tillsammans utgör kraften och också tillsammans bär ansvaret för den fortsatta utvecklingen av Mörbylånga kommun. Vi möts, kommunicerar, blickar ut i omvärlden och samverkar för en bättre kommun.

Kraftsamling Sydöland är ett bra exempel på samverkan. Kommunen, det lokala närings- och föreningslivet, Region Kalmar län, Länsstyrelsen och Cementa arbetar tillsammans med framtidslösningar där småföretagande och besöksnäring står i fokus. Kommunens lyckade övertagande av Eketorps borg och samarbetet med Statens fastighetsverk är ett annat exempel.

Genomlysningen av kommunens näringslivsarbete har börjat ge resultat. Servicen till företagare och entreprenörer har förbättrats genom snabbare bygglovshantering. Dialogen och den så viktiga återkopplingen med förståelse för näringslivets frågor och behov har tagit fart när en näringslivschef nu finns på plats.

En ödesfråga för vår kommun de senaste fyra åren har varit vattenförsörjningen. Ett nytt vattenverk är igång i Mörbylånga, med världsunikt innovativt användande av reningsteknik. Vår vattenförsörjning, oavsett klimatet, är därmed säkrad för överskådlig framtid. Dock måste arbetet med att få vattnet i naturen att stanna på ön och inte rinna ut i havet intensifieras. Utbyggnad av vattenledningsnätet, särskilt på östra sidan, löper på enligt plan.

Matilda Wärenfalk (S), kommunstyrelsens ordförande.
Matilda Wärenfalk (S), kommunstyrelsens ordförande.
Foto: Mats Andersson
quote
En ödesfråga för vår kommun de senaste fyra åren har varit vattenförsörjningen. Ett nytt vattenverk är igång i Mörbylånga, med världsunikt innovativt användande av reningsteknik.

I dialog med medborgarna har ett planprogram för Färjestadens utveckling tagits fram. Färjestaden kommer äntligen att få ett riktigt centrum med butiker, bostäder, arbetsplatser och mötesplatser för medborgarna. Enligt planen kommer Färjestaden växa med ett tusental nya invånare. Men hela södra Öland ska leva! Ett trettiotal nya bostäder planeras i attraktiva Grönhögen och genom ”dubbel markanvisning” vill vi stimulera entreprenörer att bygga bostäder även i områden som inte anses vara de mest attraktiva för att behoven på hela södra Öland ska tillgodoses.

Vi har initierat ett arbete för mer dialog och tillit där vi vill ge kommunens medarbetare större ansvar inom de givna ramarna. Som ett led i detta ser vi över styrning och ledning för att den ska kännetecknas av långsiktighet, demokrati, jämställdhet och transparens. Vi vill ha ett ökat fokus på analys och uppföljning där den ekonomiska styrningen stärks genom att balansera kontroll med förtroende och insikt om medarbetarnas kunskap och erfarenhet.

Exempel på andra frågor som vi arbetat med under förra året är en ny, modern brandstation med bättre placering i Mörbylånga, ett nytt äldreboende i Färjestaden, återkommande kultur- och idrottsforum för att öka dialogen mellan det ideella och professionella kulturlivet och idrottsrörelsen och en uppstramad budgethantering som säkrar kärnverksamheterna från besparingschocker.

En ständigt levande fråga är behovet av en effektivare och mer tillgänglig när- och busstrafik. Vi intensifierar också arbetet för att bli en fossilbränslefri kommun vilket är en del av det stora arbetet med de 17 globala målen i Agenda 2030 där vi, och alla andra kommuner i Sverige, arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle ur ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.

Den största utmaningen för framtiden är att leverera välfärdstjänster till våra medborgare i den utsträckning och av den kvalitet som förväntas samtidigt som andelen äldre och barn i vår befolkning ökar kraftigt. Södra Öland är unikt och vår drivkraft är att genom dialog och samverkan utveckla hela vår kommun attraktivt och få fler att bosätta sig, jobba och verka i Mörbylånga kommun.

Matilda Wärenfalk (S), kommunstyrelsens ordförande

Anna-Kajsa Arnesson (C), kommunstyrelsens vice ordförande

Läs mer

Ratched – slående vackert skräckdrama med riktningsproblem

Tv-serierecension

Ratched – slående vackert skräckdrama med riktningsproblem

En annorlunda syster Ratched är vad tittarna får möta i Netflix nya serie om Gökboets legendariska sjuksköterska.

Terror och kraschade relationer i ”Patria”

Tv-serierecension

Terror och kraschade relationer i ”Patria”

Den spanska tv-serien ”Patria” följer två familjer under åren då terrororganisationen ETA strider för ett fritt och självständigt Baskien.

Cissi Wallin ger ut sin bok på eget förlag, efter att det ursprungliga förlaget dragit sig ur.

Kultur

Cissi Wallins självbiografi är utmattande läsning

Historien fyller en funktion i berättelsen om vårt samhälle. Recensenten Annika Wall har läst.

Johanna Ekströms bok om sin mamma, den stroke-drabbade författaren Margareta Ekström, är lysande.

Kultur

Johanna Ekströms modersporträtt är en av årets viktigaste böcker

Här gäller kött och blod, här gäller inte några sentimentala suckar, skriver Christian Swalander.

Susanne Jansson.

Kultur

På gränsen mellan spänning och skräck

Havet skrämmer och lockar, och Susanne Jansson balanserar skickligt på gränsen mellan det naturliga och övernaturliga, skriver recensenten Bella Stenberg.

Nina Björk står för levande motstånd

Veckans böcker

Nina Björk står för levande motstånd

Recensenten Fedja Wierød Borčak har läst en bok som sprudlar av energi och intellektuell fantasi.