Annons

”Hur ska Kalmar utvecklas i framtiden”

Slutreplik i debatt rörande kommunpolitiken i Kalmar, tidigare inlägg 16 och 20 september.
”Tack Jan G Andersson i Lindsdal för din replik till mitt inlägg om Kalmar stads utveckling framöver . Men, nu är det du som är "ute på femton famnar"!”
Debatt • Publicerad 7 oktober 2021
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Det finns många besökare till vår stad som gärna vill gå upp på vallen och se sig omkring. Slottet bör synas från vallen!”Foto: Anders Johansson

Notera att de flesta meningar i mitt första inlägg hade ett frågetecken efter sig. Jag var och är inte säker på vad som är mest fördelaktigt, att fortsätta växa med cirka 800-1 000 personer varje år eller bromsa upp utvecklingen. Är 80 000 ett mer vettigt antal boende än 100 000?

Samtidigt är det svårt att sätta hämsko på utvecklingen. Människans drivkraft.

Annons

Kanske funderar framtidsplanerarna inom Kommunen själva på frågan. De borde göra det eftersom kommunen växer för varje år och nya markområden hela tiden behövs för boenden och för den delen även för industri, vägnät, kommunal service med mera.

Kommunens intäkter minskar inte och kostnaderna ökar inte bara för att vi eventuellt stannar vid 80 000. De blir kvar på den nivå de då är och som förhoppningsvis räcker till för de krav som då finns. 70 000 boende ger ett visst antal äldre som behöver vård, 80 000 ett antal fler.

Finns det en tröskeleffekt någonstans när det gäller gatunät, VA, elförsörjning, kommunal service mm Hur ser det ut med elförsörjningen till kommunen? Nya frågetecken uppstår!

Redan nu är gatunätet i de central delarna hårt belastat vissa tider på dygnet. Långa köer finns på många platser. Med fler och fler blir detta än värre. Jo, jag vet allt tal om att åka mer kommunalt men det brukar mer bli en läpparnas bekännelse än verklighet.

I ett tidigare inlägg har jag själv föreslagit en spårvagnslösning mellan just Lindsdal och kanske Tullslätten eller Centralen i stället för superbussar som kräver breda gator åt båda hållen. Det finns snart boende längs hela sträckan och som jag tror skulle uppskatta en spårlösning som alltid håller tiden oavsett mängden av trafik vid sidan av.

Samhällsplanerarna har ingen lätt uppgift. Det finns mycket att fundera på. Oavsett hur denna utveckling ser ut framöver hoppas jag att man vid planering av nya bostadsområden typ Snurrom inte grötar ihop det som nu skett där. Trångt, tätt mellan husen, små gröna ytor, dåligt med parkering nära bostaden, ingen luft mm Det fanns ju mark där, varför snålade man?

Och liksom i mitt förra inlägg i frågan anser jag att om det måste till en förbindelse mellan Baronen och det nya Stordalenhotellet mitt emot på Barlastholmen borde det bli en eldriven besättningslös farkost som kör fram och tillbaka efter en knapptryckning.

Avslutningsvis, det finns många besökare till vår stad som gärna vill gå upp på vallen och se sig omkring. Slottet bör synas från vallen!

Rolf B Bertilson/debattör

Annons
Annons
Annons
Annons