HPV-vaccination för pojkar kommer att genomföras

Replik, på debattinlägg om HPV-vaccin, publicerad 2 december
Publicerad 9 december 2019
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Som liberal är jag glad över att även pojkar från och med nästa år kommer att erbjudas vaccination mot HPV (humant papillomvirus). Liberalerna har länge verkat för denna viktiga folkhälsoinsats för att skapa en jämlik och jämställd vård. I samverkan med regeringen har mitt parti drivit frågan hårt och nu ser vi resultatet av vårt idoga arbete. Det är glädjande att regeringen nu i sin budget tillför medel så att regionerna kan starta vaccinationer av pojkar nästa år. Det kommer att innebära stora samhällsvinster men framför allt fördelar för de ungdomar som annars hade drabbats. HPV är den vanligaste sexuellt överförda infektionen i landet och drabbar både kvinnor och män. I värsta fall medför det en ökad risk att drabbas av kondylom, cellförändringar och olika former av cancer.

Moderaten Jonas Lövgren har under året lagt förslag i samma riktning i regionen som det regeringen nu kommer att genomföra. Han var dock något sent ute eftersom arbetet redan pågick med det resultat som jag beskrivit tidigare. När hans motion slutbehandlades i regionfullmäktige hade Lövgren därför ett tilläggsförslag att vaccinationen skulle omfatta fler än de aktuella ålderskullarna. Det var ett vällovligt men det hade varit bra om det inte lagts ”en minut i tolv”. Hans parti hade möjlighet att spela in förslaget tidigare än på sittande möte men det skedde inte. Det är därför märkligt att kravet på en beredningsprocess av förslag tydligen gått Lövgren helt förbi.

Under 2020 kommer vaccinationsarbetet att planeras och genomföras på både nationell och regional nivå. Låt oss glädjas åt att vaccination mot HPV för pojkar nu kommer att genomföras. Nu återstår bara att hitta de bästa formerna för arbetet.

Pierre Edström (L), regionråd.