Annons

”Gymnasieförbundet i Kalmar kommun: Tid för omprövning och satsning på kvalitet”

Utbildning
Det har under de senaste åren varit en expansion av antalet gymnasieplatser, trots att elevantalet inte har ökat proportionellt. Detta har lett till tomma platser, spretiga utbildningssatsningar och onödiga kostnader. Är det inte dags att ompröva denna strategi och istället satsa på kvalitet framför kvantitet?
Debatt • Publicerad 18 september 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Genom att minska på antalet platser och satsa mer på kvalitet kan vi erbjuda en bättre gymnasieutbildning som verkligen förbereder ungdomar för framtiden.”
”Genom att minska på antalet platser och satsa mer på kvalitet kan vi erbjuda en bättre gymnasieutbildning som verkligen förbereder ungdomar för framtiden.”Foto: Per Jakobsson

Möta arbetsmarknadens behov

Sverige står inför en omställning. Digitaliseringen, den demografiska utvecklingen och globala utmaningar ställer nya krav på vår arbetsmarknad. Det är i detta skede som gymnasieutbildningen spelar en avgörande roll. Vi behöver unga människor som är rustade för framtidens yrken, inte en överkapacitet av gymnasieplatser som kanske inte motsvarar de verkliga behoven.

Annons

Flera rapporter har påtalat vikten av yrkesutbildning och att det råder en brist på utbildade yrkesarbetare inom flera sektorer i Sverige. Kalmar kommun borde prioritera yrkesutbildningar inom områden där det finns ett verkligt behov, istället för att erbjuda en bred palett av utbildningar som inte nödvändigtvis leder till arbete och samtidigt har få sökande och inte går ihop ekonomiskt. Vill medlemskommunerna att Gyf ska erbjuda detta breda smörgåsbord av utbildningar måste de också vara beredda att betala mer i medlemsavgift och elevpeng till Gyf.

Friskolornas roll

Det finns flera framstående friskolor inom kommunen som erbjuder kvalitativ utbildning och har skapat en värdefull nisch för sig. Istället för att se dessa skolor som konkurrenter borde gymnasieförbundet se dem som viktiga samarbetspartners. Genom att samverka kan man dra nytta av varandras kompetenser, dela resurser och skapa en mer dynamisk utbildningsmiljö för eleverna.

Kvalitet framför kvantitet

Ett gymnasium är inte bara en plats för kunskap, det är också en plats för personlig utveckling, sociala relationer och vägledning inför framtiden. Genom att minska på antalet platser och satsa mer på kvalitet kan vi erbjuda en bättre gymnasieutbildning som verkligen förbereder ungdomar för framtiden. Tomma skolbänkar kostar pengar och skapar en känsla av underutnyttjade resurser. Dessa resurser kan istället användas för att förbättra undervisningen, öka lärartätheten och satsa på moderna undervisningsmetoder.

Slutsats

Gymnasieförbundet dras med ett stort minus, mycket på grund av stora pensionsökningar, där de behöver få påfyllning av pengar för att lösa rådande situation. Att då prioritera en tvådagars budgetkonferens för direktionen med resa och boende är omdömeslöst. Bättre är att nyttja våra egna lokaler för att ge alla nya direktionsmedlemmarna möjligheten att lära känna varandra. Eftersom ekonomin inte går ihop måste varje krona sparas.

Gymnasieförbundet står vid ett vägskäl. Istället för att fortsätta expandera i blindo borde man ta ett steg tillbaka och reflektera över vilken typ av gymnasieutbildning som verkligen behövs för att möta framtidens utmaningar. Det är dags att satsa på kvalitet, samverkan och yrkesutbildning. Det är dags för en mindre och modernare kostym!

Susanne Eliasson (M)

Lotta Wahlmino (L)

Kerstin Edvinsson (KD)

Annons
Annons
Annons
Annons