"Grön budget med stöd till de som har det svårast”

Kommunpolitik i Kalmar
”Miljöpartiet har presenterat en budget för ett grönare och mer mänskligt Kalmar, ett Kalmar som tar klimatkrisen på allvar samtidigt som vi ökar stödet till de mest utsatta. Viktiga åtgärder görs redan, men det räcker inte.
Debatt • Publicerad 19 december 2022
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Majoriteten i Kalmar gör en hel del bra. Det finns mycket i deras budget som vi kan ställa oss bakom. Men det saknas också viktiga delar.”
"Majoriteten i Kalmar gör en hel del bra. Det finns mycket i deras budget som vi kan ställa oss bakom. Men det saknas också viktiga delar.”Foto: Mats Holmertz

Den gröna omställningen har börjat, i vår budget presenterar vi nästan 120 gröna förslag för att se till att Kalmar får en rättvis och tillräckligt stark klimatomställning.

Majoriteten i Kalmar gör en hel del bra. Det finns mycket i deras budget som vi kan ställa oss bakom. Men det saknas också viktiga delar. Framförallt saknas en klimatpolitik som täcker alla områden. En klimatpolitik som tar krisen på allvar.

Majoritetens budget saknar helt en krisinsikt, det saknas en förståelse för vad vi håller på att förstöra. Jorden, skogen, vattnet och de resurser och funktioner som dessa skapar är grunden för all välfärd. Vi kan inte låta våra barn och barnbarn betala priset för vår konsumtion och vår brist på ansvar.

Max Troendlé (MP), gruppledare.
Max Troendlé (MP), gruppledare.Foto: SUVAD MRKONJIC
”Vi vill bruka all kommunal skog hyggesfritt för att minska utsläppen, bygga mer i trä och göra det lättare att gå, cykla eller åka kollektivt. Vi vill att Kalmar kommun ska vara en stark aktör för att främja klimatsmart mat samtidigt som vill effektivisera vår energianvändning och skydda mer natur i Kalmar kommun.”
Max Troendlé (MP), gruppledare

Vi vill prioritera klimatet och miljön, även när det krockar med andra frågor. Vi vill klimatsäkra alla relevanta politiska beslut mot våra egna klimatmål, göra vår koldioxidbudget mer omfattande och ge den konkreta handlingsplaner med mål som kan nås.

Men klimatet måste genomsyra allt. Vi vill bruka all kommunal skog hyggesfritt för att minska utsläppen, bygga mer i trä och göra det lättare att gå, cykla eller åka kollektivt. Vi vill att Kalmar kommun ska vara en stark aktör för att främja klimatsmart mat samtidigt som vill effektivisera vår energianvändning och skydda mer natur i Kalmar kommun.

Vi behöver fortsätta minska övergödningen i Kalmarsund, rena vårt avloppsvatten från läkemedelsrester och anlägga fler våtmarker. I vår budget har vi pengar för att stärka vatten- och miljönämnden samtidigt som vi tillför resurser för att utöka kommunala låd- och elcykelpooler i stil med den som nyligen invigdes i Funkabo.

Den gröna omställningen handlar om mer än bara klimat och miljö. Vi befinner oss just nu i flera kriser samtidigt med både klimatkris, krig i vårt närområde och kraftiga kostnadsökningar. Kristider drabbar alla, men slår mycket hårdare mot de som har det svårast.

Även innan inflationen och de höga el- och bränslepriserna så kämpade många kalmarbor med en ansträngd ekonomi. Ensamstående föräldrar, personer med funktionsvariationer i daglig verksamhet, studenter, långtidssjukskrivna - oavsett anledning så har många inte marginaler för de nuvarande kostnadsökningarna.

För oss miljöpartister ringer varningsklockorna högt - Sveriges historiskt starka välfärdssystem är idag inte en trygghet för alla. Kommunen behöver göra mer för att gynna de som drabbas hårdast av krisen. Vi vill ge Kalmar stadsmission utökat stöd för att de ska kunna göra mer. Miljöpartiet har, till skillnad från de styrande partierna S, V och C, i varje budget prioriterat att pengar ska finnas för individ- och familjeomsorgen, och att de ska öka i takt med hur Kalmar växer. Detta kommer vi fortsätta göra så länge det behövs.

När temperaturerna nu går mot nollan blir det också smärtsamt tydligt att Kalmar saknar tillräcklig politik för att bekämpa hemlöshet. Miljöpartiet vill avskaffa hemlöshet i Kalmar kommun genom ett härbärge och genom att kommunen börjar arbeta med modellen bostad först.

Vår budget innehåller även pengar för ytterligare en kurator på ungdomsmottagningen, förstärkning av elevhälsans förebyggande arbete och en stor satsning på förebyggande verksamhet för att öka tryggheten och minska brotten.

Med nästan 120 förslag presenterar vi en heltäckande plan för att skapa en hållbar och rättvis omställning i Kalmar kommun samtidigt som vi stärker välfärden och gör mer för att hjälpa några av våra mest utsatta medborgare. Det är grön politik när den är som bäst.

Max Troendlé, gruppledare (MP)

Annika Carlsson Wistedt (MP, kommunfullmäktigeledamot

Martin Arvidsson (MP), ersättare i kommunfullmäktige

Jesper Danielsson (MP), ersättare i kommunfullmäktige