Annons

"Gå och rösta senast på söndag”

Kommunpolitik i Oskarshamn
”Vi vill här uppmana alla i Oskarshamns kommun som fått röstkort i brevlådan att gå och rösta i folkomröstningen.”
Debatt • Publicerad 5 november 2021
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Ett återöppnande av boendena i Misterhult kommer med stor sannolikhet innebära att vi kommer att stå med tomma platser.”Foto: Roger Carlsson

Det är viktigt att ta ställning och lägga sin röst när det gäller om vi ska ha ett kommunalt äldreboende i Misterhult eller inte.

Sakfrågan gäller hur den kommunala äldreomsorgen ska bedrivas. Hur våra äldreboenden ska vara organiserade. För oss Moderater är det viktigt att så många som möjligt ska kunna få möjlighet att bo på ett särskilt boende där de geografiskt önskar, om och när det blir aktuellt i livet. Det man önskar är individuellt, men ofta vill man bo med närhet till anhöriga så att man lätt kan få efterlängtade besök. För att vi ska kunna erbjuda hög kvalité i den kommunala omsorgen behöver vi dimensionera utbudet efter behovet av boendeplatser.

Annons

I Oskarshamns kommun finns äldreboenden i Fårbo, Figeholm, Påskallavik, Kristdala, Bockara, Döderhult och centrala Oskarshamn. I kommunen finns det 258 boendeplatser på äldreboenden varav 91 av dessa ej centralt belägna. Personer som omfattas av hemtjänstinsatser uppgår till cirka 600 varav ett stort antal i kommunens ytterområden.

Lucas Lodge (M), kommunalråd.Foto: Roger Carlsson
”Kostnaden för att öppna äldreboendena i Misterhult motsvarar en skattehöjning med 25 öre per intjänad hundralapp. Skattehöjning vill vi Moderater undvika. Vi anser att en hög kommunalskatt minskar attraktiviteten för hela Oskarshamn.”
Lucas Lodge (M), kommunalråd.

Bakgrunden till besluten att avveckla äldreboendena var att de kommunala kostnaderna var större än budgetutrymmet. För socialnämnden som ansvarar för våra äldreboenden handlade det om cirka 30 mkr under perioden 2020-2021.

Folkinitiativet och flera oppositionspartier har kritiserat utredningen som gjordes inför beslutet. Man behöver komma ihåg att uppdraget var att ta fram olika alternativ för hur omställningen av äldreboende kan ske inom budget. Uppdraget var att ta fram förslag som omfattar boenden i både yttertätorter och centralorten.

Att vara politiker är att ta ansvar för helheten. Att våra verksamheter ges förutsättningar att levererar hög kvalité till invånarna och att vi gör det inom de ekonomiska utrymme som finns att tillgå. (Det vill säga den kommunalskatt som våra kommuninvånare betalar. Skatteintäkter och stadsbidrag).

Beslutet i kommunfullmäktige var att lägga ner Zafiren i Kristineberg, 22 platser/ 3 avdelningar och Ängsbacken och Charlottagården i Misterhult, 14 platser/ 2 avdelningar. Omstruktureringen var nödvändig utifrån det ekonomiska utrymmet. Om vi inte klarar att driva de kommunala verksamheterna inom budget så behöver det underskottet täckas av oss skattebetalare.

Kostnaden för att öppna äldreboendena i Misterhult motsvarar en skattehöjning med 25 öre per intjänad hundralapp. Skattehöjning vill vi Moderater undvika. Vi anser att en hög kommunalskatt minskar attraktiviteten för hela Oskarshamn.

Att äldreomsorgen skulle vara den drivande kraften för en levande landsbygd kan man fundera kring. Vi har i majoriteten blivit beskyllda för att stegvis nedmontera landsbygden. Att folkomröstningen handlar om mer än boendena i Misterhult och att folkomröstningen handlar om en levande landsbygd är ett mycket märkligt sätt att argumentera.

I dag råder en bra balans mellan tillgång och efterfrågan på boendeplatser, äldre med beviljad biståndsbedömning för plats på äldreboende får som regel önskat boende. Om ej ges möjlighet att stå kvar i kön. Ett återöppnande av boendena i Misterhult kommer med stor sannolikhet innebära att vi kommer att stå med tomma platser, något som i slutändan kommer att behöva betalas av oss skattebetalare i Oskarshamns kommun …många tvingas bo på ett boende där man får svårt att hålla kontakten med anhöriga på ålderns höst när den behövs som mest.

När det gäller frågan om en levande landsbygd så är det en fråga som många landsbygdskommuner brottas med. Vi Moderater ser inte någon poäng med att ställa ”stad” mot ”landsbygd”. För oss är det viktigt att hela kommunen kan erbjuda goda förutsättningar för boende, arbetstillfällen, service, kultur, fritidsaktiviteter med mera.

Det som gör centralorten attraktiv gör också yttertätorter och landsbygd mer attraktiva och vice versa. Vi ser att alla delar av kommunen kompletterar varandra vilket ger variation och valmöjligheter. Oskarshamns kommun har ett fantastiskt läge nära både havet och naturen. Här finns alla möjligheter till en hög livskvalitet, med både bra arbete och fritidsaktiviteter.

Annons

Befolkningsutvecklingen är positiv och framtidstron avspeglar sig i att både privatpersoner och företag bygger och investerar i vår kommun.

Vi Moderater har jobbat hårt under denna mandatperiod för att ge bättre förutsättningar för människor att leva, verka och bo i hela vår kommun. Det är viktigt för att bibehålla en hög välfärd i vår kommun och för att vår kommun ska vara intressant för människor i alla åldrar. Den pågående revideringen av översiktsplanen är ett exempel på detta. En långsiktigt hållbar mark- och vattenanvändning och bebyggelseutvecklingen i kommunen är en framgångsfaktor.

Med den nya översiktsplanen får vi god framförhållning när det gäller planering och tillgång till mark för såväl näringsliv och företagande som för olika typer av boendemöjligheter. Vi behöver ta tillvara potentialen i skärgård, inland, byar och orter på ett klokt sätt.

Det byggs nu bredband både i skärgården och i Kristdalabygden och det finns en strategi för hur vi kan komma vidare men statliga resurser kommer behövas för att nå målen.

Tillsammans med föreningar i hela kommunen görs viktiga satsningar och investeringar för att öka attraktiviteten och förutsättningar för ett rikare utbud att fritidsaktiviteter. Vi satsar resurser i både stora och små projekt och jobbar i hög grad som medfinansiär.

Kom ihåg vad folkomröstningen handlar om när du går och röstar.

Lucas Lodge (M), kommunalråd.

Ingela Ottosson (M), f d kommunalråd

Rolf Lindström (M), ordförande socialnämnden

Annons
Annons
Annons
Annons