Friends måste visa att de faktiskt gör skillnad

Friends propagerar för, att deras arbetsmålsättning är, att skolor med Friends verktyg, skall kunna arbeta mot mobbning – förebyggande, långsiktigt, strukturerat och med kontinuitet.
Kalmar län • Publicerad 5 februari 2018
Mobbning är ett utbredd problem på svenska skolor – men hur stor skillnad gör egentligen antimobbningsorganisationen Friends med i sitt arbete, undrar dagens debattör.
Mobbning är ett utbredd problem på svenska skolor – men hur stor skillnad gör egentligen antimobbningsorganisationen Friends med i sitt arbete, undrar dagens debattör.Foto: Kent Porter

Under rubriken ”Så gör Friends skillnad” skriver antimobbningsorganisationen:

”Mobbning går att stoppa. Det vet vi genom vår verksamhet på tusentals skolor i snart 20 år.”

Detta påstående, är enligt mitt förmenande, ytterst uppseendeväckande.

Undersökningar visar, (Skolverket, Friends egna) att 50–60000 barn och unga mobbas i Sverige varje år, och mobbningen inte har minskat under de 20 år som Friends har funnits.

För ett tag sedan, fick jag med posten ännu en massutskickad reklamfolder från Friends, innehållande en vädjan om ekonomiskt stöd. Även denna gång med påståenden utan källhänvisning. Någon källbakgrund har jag personligen spårat.

I foldern läser jag: ”Skolor, förskolor och idrottsföreningar efterfrågar Friends utbildningar, eftersom de vet att våra forskningsbaserade metoder mot mobbning fungerar.”

I sin årsrapport 2016 (sidan14) skriver Friends att deras arbete ”grundar sig på svensk och internationell forskning”. Sedan följer en uppräkning av alla pågående forskningsprojekt.

Trots all denna forskning och verksamhet på tusentals skolor, måste Friends remarkabelt nog, köra med gammal skåpmat, genom att använda en enkätundersökning, som gäller 40 skolor, när de i sin reklamfolder skriver: ”I skolor som arbetar med Friendsprogrammet minskar mobbningen med i snitt 24 procent efter ett år.”

Redan i årsrapporten 2013, (sidan 21) finns den med. På samma sida läser jag. ”Nästan 9 000 barn på 40 skolor har besvarat enkäten innan och sedan efter ett år med Friendsprogrammet. När vi analyserar resultatet på enskilda skolor visar det sig att 27 av 40 skolor har minskat antalet kränkta elever. Däremot visar 13 skolor en ökning i antal kränkta elever.”

Skolor F–9, som vill använda Friendsprogrammet ett år, måste betala från 42 000 kronor (exklusive moms). Då vet de på förhand ingenting om utfallet. Risken för en rejäl nitlott, att kränkningarna ökar, ligger på över 30 procent.

Friends skriver också i sin broschyr, som jag fick innan jullovet, att 92 procent av skolorna upplever att samarbetet med Friends har lett till positiva resultat.

För att jag ska bli övertygad om att Friends gör nytta med sin verksamhet på svenska skolor, ser jag det helt nödvändigt att Friends snarast, i en ny rapport klarlägger sina positiva siffror. Berättar ingående om sitt arbete på skolor där mobbningen och kränkningen har minskat. Presenterar djupintervjuer med skolledare, lärare, elever och föräldrar.

Berättar och redovisar vilka forskningsbaserade metoder mot mobbning som fungerar.

Jag efterlyser en tillgänglig, dagsaktuell, vetenskaplig undersökning med validitet och reliabilitet, som visar effekten av Friends arbete, som stöd för skolor som vill köpa in deras tjänster. Ovanstående har jag tidigare vädjat till Friends om, utan någon som helst framgång.

Är antimobbningsorganisationen Friends egentligen en faktoid, som enbart lönar sig för sina cirka 45 anställda?

Christer Olsson

leg. psykolog och författare, som under fyra decennier har arbetat, på olika sätt, med mobbningsfrågor, inom skolans värld