"Framtid Kalmar vill utveckla Kalmar kommun”

Kommunpolitik i Kalmar
”Mot alla förmodan fick Framtid Kalmar delta i Barometerns valdebatt i förra veckan, trots protester från flera av partierna i kommunfullmäktige. Som gärna hade sett att jag inte fått delta.”
Debatt • Publicerad 8 september 2022
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Den uppmärksamme läsaren kanske har noterat att Johan Persson under 2022 inte vare sig skrivit eller pratat om befolkningsökningen i Kalmar.”
"Den uppmärksamme läsaren kanske har noterat att Johan Persson under 2022 inte vare sig skrivit eller pratat om befolkningsökningen i Kalmar.”Foto: Herman Omstedt

Under debatten tog jag upp befolkningsökningen i Kalmar under Johan Perssons styre som kommunstyrelsens ordförande, de senaste fyra mandatperioderna, det vill säga under 16 år. År 2005 hade Kalmar kommun en befolkning på cirka 61 000 personer och vid slutet av 2021 hade den ökat till drygt 71 000 personer. En ökning med lite drygt 10 000 personer under dessa år. Den här befolkningsökningen skryter Johan Persson om flera gånger varje år men det han inte säger något om är hur stor andel som har utrikes bakgrund.

Under debatten tog jag upp att drygt 70 procent av befolkningsökningen har utrikes bakgrund, antingen utrikes födda eller födda i Sverige av två utrikes födda föräldrar. När jag tog upp detta kallade Johan Persson detta för ”Thoralfs hobbyuträkningar”. Uppenbarligen menar Johan Persson att den statliga myndigheten SCB, Statistiska Centralbyrån är en hobbymyndighet med opålitliga siffror.

Jag tror att alla som bor i Kalmar också har upplevt den stora förändringen i samhället och islams intåg i Kalmar och den negativa utvecklingen när det gäller tryggheten. Jag ställde därför frågan till Johan Persson om han ansåg att befolkningsutvecklingen kan vara en orsak till den nya otryggheten? Men som vanligt så svarade Johan Persson inte på min fråga, utan han skiljer inte på vad människor kommer ifrån. Goddag yxskaft, hur skall man då kunna förbättra tryggheten?

Den uppmärksamme läsaren kanske har noterat att Johan Persson under 2022 inte vare sig skrivit eller pratat om befolkningsökningen i Kalmar. Det beror förstås på att den bara ökat med lite drygt 200 personer. Inget att skryta med ett valår, inte minst med tanke på att det nu finns hundratals lediga hyresrätter och bostadsrätter i Kalmar. Samtidigt byggs det minst tusen nya lägenheter. Vi får se hur detta slutar. I många fall har grönområden och gröna lungor skövlats för att ge plats ät dessa nya bostadshus och Socialdemokraterna ersätter nu detta med fruktlundar. Patetiskt!

Framtid Kalmar har en helt annan politik för att utveckla Kalmar kommun. Högst på dagordningen står begränsa invandringen, bevara stadens grönområden och sänkt kommunskatt.

Thoralf Alfsson, Framtid Kalmar