Annons

”Fråga till ansvariga för primärvården i Kalmar län”

Replik i debatt om primärvården i Kalmar län, tidigare inlägg 17 september.
”Den 17:e september skrev regionrådet med ansvar för primärvården, Yvonne Hagberg (S), om den socialdemokratiskt ledda regeringens satsningar på primärvården i kommande budget.”
Debatt • Publicerad 1 oktober 2020
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Dagens debattör vill ha svar av Yvonne Hagberg på frågan: ”Kan vi som är listade på Hälsocentralen i Söderåkra således hoppas på ett resultat av talet om satsning på primärvården.”
Dagens debattör vill ha svar av Yvonne Hagberg på frågan: ”Kan vi som är listade på Hälsocentralen i Söderåkra således hoppas på ett resultat av talet om satsning på primärvården.”Foto: Birgitta Hultman

Rubriken löd "Nu ökar vi satsningen på primärvård". Hon lovar att se till att resurserna verkligen når ut i hela länet och anser att satsningen på "en mer nära vård" behöver förstärkas genom att bedrivas mer förebyggande och med ökad tillgänglighet.

Då servicen och öppettiderna på Hälsocentralen i Söderåkra försämrats väsentligt under senare år, frågade undertecknad på denna sida i februari 2018 om syftet var att avveckla verksamheten i Söderåkra. Då höll man öppet måndag, tisdag och onsdag. Dåvarande landstingsrådet Jessica Rydell (MP) svarade den 16:e februari med bestämdhet "Nej, Söderåkra hälsocentral ska inte läggas ner", det fanns det inga planer på, istället satsade man på ökat samarbete för att skapa god och tillgänglig vård och vi skulle inte tro på ryktesspridning.

Annons

Den goda vården har väl varken blivit bättre eller sämre men tillgängligheten för de då cirka 1 000 listade i Söderåkra har väsentligt försämrats och den erfarna och kompetenta personal som skulle skapa trygghet i samhället och på arbetsplatsen hade säkert klarat det i Söderåkra lika väl som i Torsås. Är det inte slöseri med ändamålsenliga lokaler att låta dem stå tomma?

Den påstådda effektiviseringen av vården är svår för en utomstående att se i centraliseringen. Enligt hemsidan är hälsocentralen öppen 8.00-16.30. Det är först på plats man upptäcker att det krävs tidsbokning och att det bara är till distriktssköterska. För ett enkelt, rutinmässigt blodprov krävs besök i Torsås efter tidskrävande bokning. Effektivt? Detta gällde även före coronarestriktionerna!

Jessica Rydell skrev då: "Hälsocentralen i Söderåkra är viktig för invånarna och medarbetarna..." och det verkar nuvarande regionrådet Yvonne Hagberg instämma i. Kan vi som är listade på Hälsocentralen i Söderåkra således hoppas på ett resultat av talet om satsning på primärvården "så nära som möjligt" och därmed en förbättrad tillgänglighet?

Elsa Jannert, Liberalerna i Torsås kommun

Annons
Annons
Annons
Annons