Annons

"Fötterna på bordet 2023 – för bättre diabetesvård i Region Kalmar län”

Diabetesvård
”Regelbunden medicinsk fotvård är ett centralt inslag i diabetesvården. Annars riskerar fotproblem att ge kraftigt försämrad livskvalitet och onödigt höga kostnader för sjukvården, eftersom problem med fötterna går att undvika för personer med diabetes. ”
Debatt • Publicerad 3 januari 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Siffror från Svenska Diabetesförbundets Diabetesbarometer visar, att 1/3 av medlemmarna som upplever en försämrad vård jämfört med 2019, pekar ut fotvården som ett särskilt bekymmer.”
"Siffror från Svenska Diabetesförbundets Diabetesbarometer visar, att 1/3 av medlemmarna som upplever en försämrad vård jämfört med 2019, pekar ut fotvården som ett särskilt bekymmer.”Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Det kräver dock kontinuerliga och förebyggande insatser, varav minst en årlig fotundersökning, så också för de cirka 15 000 personer som lever med diabetes i Kalmar. Resurser krävs för att återställa vården efter pandemin samt efterleva det nya vårdförloppet inom kunskapsstyrningen för personer med diabetes och hög risk för fotsår.

Nya siffror från Svenska Diabetesförbundets Diabetesbarometer visar, att 1/3 av medlemmarna som upplever en försämrad vård jämfört med 2019, pekar ut fotvården som ett särskilt bekymmer. Statistik från Nationella diabetesregistret förklarar tendensen. Andelen personer med diabetes typ 1 som hade fått fotundersökning 2019 var 80 procent, men sjönk till 69,7 procent 2021. Motsvarande andelar i gruppen med typ 2-diabetes var 79,4 procent respektive 73,4 procent.

”Vi behöver tillsammans ta itu med detta. Ett av skälen understryks med det nyligen framtagna vårdförloppet inom ramen för den nationella kunskapsstyrningen, som beskrevs i inledningen, för personer med diabetes som har hög risk för fotsår: ”…femårsdödligheten hos personer med diabetesrelaterade fotsår är hög och jämförbar med de som diagnostiserats med tjocktarmscancer.””
Kristine Strömberg, ordförande Länsföreningen i Kalmar Län
Annons

I Region Kalmar län var utmaningarna emellertid ännu större, eftersom vi låg under riksgenomsnittet för båda grupperna år 2021. Hos oss uppgick motsvarande andelar till 68,1 procent i gruppen diabetes typ 1 och 68,4 procent bland personer diabetes typ 2. Av Diabetesbarometern framgår det vidare att bland medlemmarna i regionen så anser 16 procent att diabetesvården fungerar dåligt när det gäller att få regelbundna fotundersökningar.

Vi behöver tillsammans ta itu med detta. Ett av skälen understryks med det nyligen framtagna vårdförloppet inom ramen för den nationella kunskapsstyrningen, som beskrevs i inledningen, för personer med diabetes som har hög risk för fotsår: ”…femårsdödligheten hos personer med diabetesrelaterade fotsår är hög och jämförbar med de som diagnostiserats med tjocktarmscancer.”

Det går inte att komma runt att det behövs resurser till området för att kunna efterleva det nya vårdförloppet. Andra lösningar kan exempelvis handla om att säkerställa att personalen i vård och hemtjänst får reell möjlighet att tillgodogöra sig den nya kunskapen på området, jobba med förebyggande åtgärder samt se över hur vi organiserar fotvården för personer med diabetes i regionen så att vi samverkar på alla nivåer inom vård och omsorg.

Utmaningen är stor, men hjälps vi åt så ser vi till att säkerställa att ambitionerna om en förbättrad fotvård för personer med diabetes inte blir ett brutet nyårslöfte för 2023.

Kristine Strömberg, ordförande Länsföreningen i Kalmar Län

Annons
Annons
Annons
Annons