Annons

"Fler reformer för ett jämställt samhälle”

Internationella kvinnodagen
”Kravet på jämställdhet handlar huvudsakligen om något så grundläggande att kvinnor och män ska lika rättigheter och möjligheter att forma sitt eget liv. Detta kan tyckas vara en självklarhet. Så är det tyvärr inte. ”
Debatt • Publicerad 8 mars 2022
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"När vi kommer till frågan om mäns våld mot kvinnor så behöver vi vara kraftfulla och tydliga – det är helt oacceptabelt att kvinnor utsätts för våld av en man som de allt för ofta har en relation till.”
"När vi kommer till frågan om mäns våld mot kvinnor så behöver vi vara kraftfulla och tydliga – det är helt oacceptabelt att kvinnor utsätts för våld av en man som de allt för ofta har en relation till.”Foto: Björn Larsson Ask/SvD/TT

Kvinnor och män bemöts fortfarande allt för ofta helt olika. Mannen är normen och kvinnor är fortfarande ekonomiskt missgynnade och utsätts fortfarande för våld. Sverige är inte jämställt ännu men vi lever trots allt i ett av världens mest jämställda länder.

Socialdemokratin är en frihetsrörelse. För att både kvinnor och män ska kunna känna frihet så behöver vi reformer. Vi kommer aldrig nå jämlikhet mellan människor om vi inte kan uppnå jämställdhet mellan könen. Frihet och trygghet får aldrig bli vare sig en fråga om klass eller kön.

Annons

Jämställdhetsfrågorna ska även fortsättningsvis genomsyra alla politikområden. Den socialdemokratiska regeringen har fastställt sex delmål: jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, jämställd utbildning, jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet, jämställd hälsa och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Laila Naraghi (S), riksdagsledamot.
Laila Naraghi (S), riksdagsledamot.Foto: Roger Carlsson
”Vi tycker att män som begår våldsbrott mot kvinnor ska straffas och kvinnorna ska skyddas i större utsträckning än idag. Vi tycker också att det är viktigt att förändra normer och attityder redan tidigt i förskola och skola. Vikten av det förebyggande arbetet kan inte underskattas.”
Laila Naraghi (S), riksdagsledamot.

Att göra Sverige mera jämställt handlar om många saker. Detta är ett axplock av det vi infört helt eller delvis: arbetskläder inom omsorgen, vi satsar på kvinnojourerna och vi gör satsningar inom pensionssystemet. För att lyfta statusen så blir undersköterska en skyddad titel från 2023. Vi har fått en samtyckeslagstiftning och vi har skärpt straffen för våldtäkt. När vi presenterar våra budgetförslag redovisar vi tydligt hur resurserna fördelas mellan män och kvinnor. Vi kan förändra!

Sverige har fått en jämställdhetsmyndighet och en kommission som tittar på jämställda livsinkomster. Vi har en ny arbetsmiljöstrategi med ett ökat fokus på kvinnors arbetsmiljö, och regeringen bedriver en feministisk utrikespolitik för att stärka kvinnors rättigheter runt om i världen. I länder där kvinnor inte bestämmer vare sig över sina kroppar eller vem de ska gifta sig med betyder Sveriges röst mycket. Vi är ett land som säger ifrån när demokratiska rättigheter bara tillfaller män och det ska vi vara stolta över.

Vi behöver fler reformer utöver detta. Inte minst reformer som syftar till att utjämna de ekonomiska skillnader som fortfarande finns. När vi kommer till frågan om mäns våld mot kvinnor så behöver vi vara kraftfulla och tydliga – det är helt oacceptabelt att kvinnor utsätts för våld av en man som de allt för ofta har en relation till.

Vi tycker att män som begår våldsbrott mot kvinnor ska straffas och kvinnorna ska skyddas i större utsträckning än idag. Vi tycker också att det är viktigt att förändra normer och attityder redan tidigt i förskola och skola. Vikten av det förebyggande arbetet kan inte underskattas.

Nu närmar sig Internationella kvinnodagen den 8 mars. Det är en dag då vi ska fira de segrar som vunnits. Det är också en dag då vi kan påminna oss om att vi inte är klara på långa vägar. Kampen för ett jämställt samhälle fortsätter.

Laila Naraghi

Tomas Kronståhl

Björn Petersson

Riksdagsledamöter för Socialdemokraterna i Kalmar län

Annons
Annons
Annons
Annons