Annons

En historisk budget med sikte på framtidens möjligheter

Just nu står Sveriges kommuner mitt i en av den moderna tidens mest utmanande perioder.
Debatt • Publicerad 27 oktober 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”I Nybro är vi inte fredade utan har samma utmaningar samt att vi har fortsatt ökande kostnader inom våra förvaltningar och främst inom vår förvaltning för individ- och familjefrågor”, skriver debattörerna från Nybro kommuns ledning.Foto: Agneta Adeen

Kriget i Ukraina fortsätter, ett nytt krig i mellanöstern har precis brutit ut. 
I Sverige fortsätter de ekonomiska prövningarna med stegrande pensionskostnader, höga räntor och ökande priser. Dessutom en utveckling av kriminalitet som vi inte vet vart den tar vägen.

I Nybro är vi inte fredade utan har samma utmaningar samt att vi har fortsatt ökande kostnader inom våra förvaltningar och främst inom vår förvaltning för individ- och familjefrågor.

Annons

Vi lägger trots detta nu fram en budget utan skattehöjning och utan generella besparingar inom våra verksamheter. Vi håller kvar antagna resursfördelningssystem och kompenserar verksamheterna för ökade personalomkostnader och hyror. Vi tar höjd för nya lokalkostnader och avsätter centrala pengar för att möta de eventuellt fortsatta prisökningarna.

Antagna fullmäktigebeslut är prioriterat och vi tillför pengar för att införa personalskor till vissa personalgrupper. Vi påbörjar finansieringen för arbetet med meningsfull fritid för barn- och unga med fritidsgårdsverksamheten och fritidsbank i fokus under 2024 för att fullt finansiera det från 2025. Vi tillför även ett verksamhetsbidrag till sammangåendet mellan arbetsmarknadsenheten och vårt kommunala bolag Sinia vilket är en tydlig satsning för att få ut fler på arbetsmarknaden.

”Tidigare prioriteringar kommer att utvärderas och omvärderas utifrån dagens behov och möjligheter.”
Tobias Fagergård (S) och Christina Davidsson (C)
Christina Davidsson (C) och Tobias Fagergård (S) om det ekonomiska läget och utmaningarna i Nybro kommun.Foto: Jan Stenqvist

Årets kommunplan är historiskt. Det är sista gången vi lägger en budget utifrån modellen budget på budget. Ett enigt fullmäktige har tagit beslut om att till kommunplan 2025–2028 införa SKR modellen med prislappar. Detta innebär inte bara att vi går från en treårig kommunplan till fyraårig. Den innebär också att ett betydande arbete kommer att läggas på genomlysning av våra verksamheters budgetförutsättningar utifrån vår verklighet jämfört med likvärdiga kommuner. Tidigare prioriteringar kommer att utvärderas och omvärderas utifrån dagens behov och möjligheter.

Detta får vissa effekter på budgeten redan nu 2024. Då vi förväntar oss tydliga förändringar från 2025 vad gäller fördelning av medel mellan nämnderna gör vi valet att inte göra några förändringar i ramarna under 2024. Om vi skulle göra detta finns stora risker att vi skulle föregå den nya budgetprocessens arbete och eventuella förändringar skulle kunna slå fel och därmed få negativa effekter på våra verksamheter.
Vi har ett jobb att göra för att skapa en stabil ekonomi framåt. Detta arbete måste vi göra tillsammans inom politiken och verksamheterna, vårt gemensamma mål är en stark och trygg kommun.

Vi är otroligt stolta över våra verksamheter och medarbetare som trots en lång tid av avlöpande kriser varje dag erbjuder en kvalitativ service till dem i vår kommun som har behov. Vi ska fortsätta vara innovativa och lösningsfokuserade. Det är tillsammans vi tar oss igenom tider som dessa.

Tobias Fagergård (S)

Kommunstyrelsens ordförande Nybro

Christina Davidsson (C)

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Nybro

Annons
Annons
Annons
Annons