”En framtida nationalpark ger mångfald och jobb”

Naturvård
”För 15 år sedan invigdes ekoparken Hornsö mellan Högsby och Nybro. Idag är det en av Sveaskogs totalt 37 ekoparker i Sverige.”
Debatt • Publicerad 30 januari 2020
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
I dag är Hornsö en ekopark, dagens debattörers förslag är att stärka skyddet för området genom att göra Hornsö till en nationalpark.
I dag är Hornsö en ekopark, dagens debattörers förslag är att stärka skyddet för området genom att göra Hornsö till en nationalpark.Foto: Stefan Björn

I ett pressmeddelande från 2004 förklarade skogsbolaget att syftet var att ”bevara och restaurera den biologiska mångfalden i svensk skog” och ”bedriva aktiv naturvård i stora landskap”. En av Hornsö ekoparks främsta tillgångar är just storleken. Tillsammans med angränsande naturreservat omfattas ett sammanhängande landskap på över 10 000 hektar. Ekoparkens viktigaste kvalitet är dock dess biologiska mångfald. Detta är en av norra Europas värdefullaste skogar för sällsynta insekter, särskilt skalbaggar och fjärilar. För 25 år sedan häckade även vitryggig hackspett här, som idag är en av landets mest hotade fåglar.

Statliga Sveaskog är Sveriges största markägare och beslutet att bilda ekoparker på fem procent av bolagets totala markinnehav välkomnades till en början av naturvänner. Många av oss litade på Sveaskogs löfte att ”i en ekopark styr ekologiska värden över ekonomiska, samtidigt som skogens betydelse för friluftslivet sätts i fokus”. I takt med flera ifrågasatta avverkningar i flera ekoparker har dock kritiken växt.

Nils Elgqvist, för Naturskyddsföreningens styrelse i Nybro.
Nils Elgqvist, för Naturskyddsföreningens styrelse i Nybro.Foto: Ebba Svanberg
”Att göra Hornsö till nationalpark, vore därför ett välkommet bidrag till att värna mångfalden i södra Sveriges skogar. Därtill skulle ett av de största vildmarksområdena söder om Dalälven skapas.”
Nils Elgqvist, för Naturskyddsföreningens styrelse i Nybro

De senaste åren har Sveaskog kritiserats av kommuner, tidigare anställda, naturskyddare och till och med bolagets förre ordförande Bo Dockered. När det för två år sedan blev känt att över hundra hektar äldre tallskog skulle avverkas i Hornsö ekopark lät protesterna inte vänta på sig.

Vidare är det ett problem att ekoparksplanens lovvärda målbilder saknar tidsplaner och därför inte kan följas upp, liksom att insynen i förvaltning är begränsad. Visionen av ”stora landskap” visar sig i Hornsö ekopark vara ett komplext gytter där produktion blandas med naturvårdande skötsel och orörda skogar. Personer med inblick i ekoparkens förvaltning vittnar även om att återskapandet av lövskogar, våtmarker och brandpåverkade tallskogar inte sker i den takt som krävs för att säkra områdets unika mångfald.

Därför är det glädjande att de berörda kommunerna Högsby, Nybro och Mönsterås har börjat utvärdera förutsättningarna för en framtida nationalpark i Hornsö. I den processen väger natur- och ekoturismens potential för att skapa nya arbetstillfällen och lokala skatteintäkter tungt. Från ideellt naturskyddshåll ställer vi oss positiva till dessa tankar, eftersom naturturism är en grön näring som kan kombineras med bevarandet av biologisk mångfald.

Detta synsätt på Hornsö som en resurs för landsbygdsutveckling fick dessutom en extra skjuts när två av länets riksdagsledamöter i höstas skrev en motion om att utveckla naturturismen i Sveaskogs ekoparker. I sin riksdagsmotion visar Tomas Kronståhl (S) och Anders Åkesson (C) att framtida intäkter från svenska och internationella besökare kan skapa fler jobb och större mervärden lokalt än dagens skogsbruk. Riksdagsledamöterna pekar på att så redan är fallet för ekoparker som Omberg och Halle- och Hunneberg. Vidare hänvisar de till en första analys, som visar att 20 000 gästnätter i och runt Hornsö ekopark skapar lika stora intäkter till staten i form av moms från internationella besökare som avkastning och skatt från Sveaskogs skogsbruk. Den stora vinnaren, jämfört med dagens skogsbruk, blir i så fall de tre berörda kommunerna och dess invånare som får ta del av en levande landsbygd och lokala arbetstillfällen.

I Kalmar län är tre procent av de produktiva skogsmarkerna formellt skyddade. Inkluderas de privata skogsägarnas frivilliga avsättningar närmar vi oss tio procent. Det är långt ifrån Sveriges löfte till omvärlden om att redan i år skydda 17 procent. Att göra Hornsö till nationalpark, vore därför ett välkommet bidrag till att värna mångfalden i södra Sveriges skogar. Därtill skulle ett av de största vildmarksområdena söder om Dalälven skapas. Enligt vår mening en lysande möjlighet för att kombinera biologisk mångfald med nya jobb, landsbygdsutveckling och lokala skatteintäkter.

Nils Elgqvist, för Naturskyddsföreningens styrelse i Nybro

Renate Foks, ordförande i Stranda Naturskyddsförening

Jan Brenander, ordförande i Oskarshamnsbygdens fågelklubb

Christer Ek, Skogsgruppen Oskarshamn