En budget i balans tillåts gå före barnens säkerhet

Med anledning av en pågående debatt på nationell nivå, samt den text som Barometern publicerat om brister i förskolan, vill vi i Förskolan Vallmons föräldraråd i Kalmar, tillägga viktig fakta i debatten.
Kalmar • Publicerad 1 februari 2018
Att minska personal och göra barngrupperna större är ett generalfel, enligt föräldrarna på Vallmons förskola i Kalmar.
Att minska personal och göra barngrupperna större är ett generalfel, enligt föräldrarna på Vallmons förskola i Kalmar.Foto: Pontus Lundahl/TT

I ett protokoll från Centrala samverkansgruppen, BoU-förvaltningen daterat den 11 december 2017, konstateras att förskolan överskrider sin budget på grund av övertalighet i personalen och indragna statsbidrag. Ansvariga tjänstemän föreslår då, svart på vitt, att åtgärden är minskad personal och större barngrupper. Det är här vi har ett generalfel!

När stadsbidragen uteblir, investeringarna skjuter i höjden och barnantalet i kommunen ökar, kräver förvaltningen att förskolecheferna har en budget i balans, annars ryker personalen. Så får det bara inte gå till! Det som beskrivs som övertalighet är 6,1 barn per personal. Efter minskad personal och intag av fler barn, har samma avdelning i dag en personaltäthet på 8,3 barn per personal. Skolverkets riktlinjer är långt mycket lägre om man skall upprätthålla säkerheten och god pedagogisk verksamhet.

Vad säger ansvarig politiker? När vi frågar hur Barn- och ungdomsnämndens ordförande tycker att förskolan skall uppfylla målen i läroplanen med tidvis 16 barn/per personal får vi exakt detta svar:

”Vi har ett mycket lägre snitt i kommunen och de flesta av våra förskolor klarar av en täthet under 6 (barn per personal, vår anm.). Det är samma fördelningsprincip för alla så det borde även Vallmon klara tycker jag. Jag vet att Vallmon och alla våra övriga förskolor aldrig jobbar med barngrupper som är så stora som ni har skrivit ovan. De delas upp i minst två grupper.”

I morgon bitti kommer vi att lämna våra treåringar i en grupp på 25 barn, med tre personal. Hur anser förvaltningschefen att man lämpligen delar upp 25 barn i två grupper med tre vuxna? Eller 19 barn i åldern 1 år som ska få rena blöjor och ytterkläder fördelade på 2,75 personal?

Vi kan inte acceptera att personal tvingas lämnas ensamma med grupper upp till 18 barn, när en kollega går för att byta blöja. Vi kan inte acceptera att politikernas absurda budgetsystem drabbar barn med särskilda behov för att statsbidragen uteblir. Vi kan inte acceptera en osäker förskolemiljö med uppenbara risker för barnens säkerhet. Enligt förskolechefen har han blivit lovad ett tillskott på 1,6 miljoner från Serviceförvaltningen för att täcka investeringen, pengar som sedan aldrig kom och som nu orsakar personalminskning. Tävlar förvaltningarna om att uppnå bästa budgetresultat, och barnen offras? Det som upprör oss mest är att ansvariga tjänstemän använder ord som övertalighet för att beskriva problem i en redan ansträng verksamhet. Dessutom har man mage att anse att minskad personal är lösningen på problemet.

Vi vill se en omedelbar lösning på den uppkomna situationen. Vi vill att barnens säkerhet sätt i främsta rummet och att en garanti införs för att ingen förskoleavdelning i kommunen skall ha en sämre personaltäthet än kommunens mål.

Cajsa Emilsson Carolina Brinkefors Magnus Sörman för Föräldrarådet Vallmon