Annons

”Det Sverige behöver mest av allt är visioner”

Energi
”Vattenkraften står för nära hälften av den svenska elproduktionen och spelar en avgörande roll i omställningen och för elanvändarna. Kan byggas ut, så att den blir större än den samlade effekten för Forsmarks samtliga reaktorer.”
Debatt • Publicerad 17 september 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Havsbaserad vindkraft verkar ha högst potential.”
”Havsbaserad vindkraft verkar ha högst potential.”Foto: Johan Nilsson/TT

Vattenkraft

Dessutom är Vattenkraft ett i princip mycket praktisk energi-lager. När det är överskott av grön ström kan man använda pumpar till att fylla dammarna, och så kan man utvinna strömmen med turbiner, när det är dags för detta.

Annons

Kärnkraft

Vi behöver kärnkraften idag, och sannolikt minst 20 år till, men att med utgångspunkt från detta faktum, satsa på en nybyggnation, är inte att ta sitt ansvar för framtida generationer. Man måste väva in en satsning på vind- och solkraft, utbyggnad och effektivisering av elnät, samt satsa på att lösa de lagringsproblem som finns.

”Landbaserad vindkraft kan, tillsammans med utbyggd vattenkraft, göra det lättare att upprätthålla effektbalansen, detta speciellt om man inte bygger ut elnätet. Se dock till att satsningen kommer de boende och kommunerna tillgodo. Havsbaserad vindkraft verkar ha högst potential.”
Lars Bergman.

Solkraft

Här finns en stor potential. I Danmark och på Aerö är det de boende och kommunerna som tillgodogörs, vilket är ett måste för att få full acceptans för byggnationen. Man blir mycket snabbare koldioxid neutral genom satsning på sol- och vindkraft.

Vindkraft

Landbaserad vindkraft kan, tillsammans med utbyggd vattenkraft, göra det lättare att upprätthålla effektbalansen, detta speciellt om man inte bygger ut elnätet. Se dock till att satsningen kommer de boende och kommunerna tillgodo. Havsbaserad vindkraft verkar ha högst potential.

Lagring

Saltbatterier är en ny typ av batterier. Bland annat svenska SaltX arbetar med denna teknologi. En ny typ av batteri är flywheels som lagrar energi kinetiskt. Energilagring är den största utmaningen i förhållande till att bara använda innevarande energi, men det sker också en kraftig utveckling av teknologin.

Det finns också moderna vanliga batterier till lagring som kan fås utan giftigt innehåll, där det endast användes litium och järn-fosfat (järn-oxid). Det finns också en recycling-bransch, som kan utvinna mineralerna (90 procent) från gamla batterier och använda dem igen. Batterier är fortfarande ganska dyra i inköp, men priserna faller, eftersom det är stor konkurrens.

Power-to-x använder överskottsström till att producera flytande gas, vilken kan användas till elproduktion, när det är brist på ström (till exempel hydrogen och e-methanol, där man kommit en bra bit på väg med forskning och utveckling). Fördelen med batterier är att det ger mycket lite energitapp. Om man använder vatten eller power- to-x, så är energitappet något större.

Annons

Fjärrvärme

Fjärrvärmelagring, kan kompensera under vintern för den lägre produktion som kan uppstå, men man måste då bygga ut stora underjordiska lager.

Elnät

Det behövs central planering för elsystemets utveckling, distribution, lagring och kapacitet i stamnätet samt elhandel med andra länder. Naturligtvis tillsammans med svenska kraftnät. Utbyggnad av stamledningar till 800 kV-ledningar. Väv också in vätgaspipelines i resonemanget. Studera möjlig framtida lagring av sol- och vindkraft hos våra grannar i Danmark. De verkar ha kommit längst av alla.

Sammanfattning

Vårt mål måste vara att verka för framtiden. Till detta behövs visioner, och tyvärr saknas de idag. Därför behöver vi en palett av lösningar, och dessa skapas genom att visioner vävs in i verkligheten, med ett grönt levernes förtecken.

De mål som sattes upp i Paris om 1,5 grader måste hållas, vi kan och får inte tubba på detta. Vi måste sluta att prata och börja handla. Att ställa om samhället till ren energi är ett stort projekt, men det kan låta sig göra med hjälp av överproduktion när förhållandet är bäst, och användande av lagrad energi, när det är brist på produktion. Det kommer att kosta mycket pengar  - men kärnkraft är extremt dyrt att etablera, och det används mineraler, som är sällsynta. Man är därför mycket sårbar för politiska förändringar i de länder som exporterar råvarorna till kärnkraft.

Lars Bergman

Annons
Annons
Annons
Annons