Annons

”Det måste alltid finnas en väg för att kunna leva laglydigt”

Replik på debattinlägg om skjutningar i Kalmar, publicerad 1 juni.
”Det som har skett i Kalmar det senaste året med flera skjutningar som lett till unga mäns död är verkligen helt oacceptabelt. ”
Debatt • Publicerad 8 juni 2022
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Att kalla människor för “kräk” är att avhumanisera en hel grupp unga individer i Kalmar kommun.”08
"Att kalla människor för “kräk” är att avhumanisera en hel grupp unga individer i Kalmar kommun.”08Foto: Suvad Mrkonjic/TT

Det som har skett i Kalmar det senaste året med flera skjutningar som lett till unga mäns död är verkligen helt oacceptabelt. Därför är vi tacksamma för att man äntligen lyssnat på de krav som vi liberaler ställt under hela mandatperioden. Det är även självklart att grovt kriminella ska lagföras och sättas bakom lås och bom. Men att kalla människor för “kräk” är att avhumanisera en hel grupp unga individer i Kalmar kommun. Detta är ovärdigt.

Skjutningar, droghandel, våldsamma angrepp mot poliser, kriminellas terror mot laglydiga, hederskulturer som begränsar ungas rätt till ett eget liv, enorm arbetslöshet och bidragsberoende - listan kan tyvärr göras väldigt lång på sådant som är oacceptabelt och som samhället måste bekämpa. Läget är akut både i Kalmar och i övriga landet. Problemet med socialdemokraternas yrvakna krav på insatser är dock att de både kommer för sent och att de är otillräckliga.

Annons

Vi liberaler har länge ställt krav på ökade polisresurser, fört en ihärdig kamp mot hederskulturen och krävt språktest för medborgarskap för att minska utanförskapet och på så vis öka möjligheten till självförsörjning. Vi är också Sveriges enda självklara kunskapsparti som alltid sätter skolan först - en ung människa som lämnar skolan med godkända betyg hamnar inte i kriminella gäng.

Parallellt med de mer ökade kraven på individen - och de mer hårdföra polisiära insatserna mot gängvåldet - behövs det nu mer av det förebyggande arbetet och en tydligare samverkan mellan våra olika myndigheter. Föräldraansvaret måste vara tydligt samtidigt som skola och socialtjänst måste gå hand i hand. Det måste alltid finnas en väg för att kunna leva laglydigt, försörja sig själv och bidra till samhället istället för att undergräva det. Ingen föds till kriminell och droghandlare.

Därför vill vi inte som socialdemokraterna använda epitetet “kräk” ens på de personer som lever i de kriminella miljöerna.

Liberalerna vill:

# att våra ordningsvakter får arbeta både förebyggande och trygghetsskapande

# förbättra integrationen med en tydligare samhällsintroduktion och fokus på svenska språket

# ha bättre belysning där människor rör sig på kvällar och nätter

# införa förväntansdokument och konsekvenstrappa i Kalmars skolor

# skapa en bättre samverkan mellan skola, socialtjänst, föräldrar och fritidsgårdar

# att våra skolelever ges de förutsättningar som krävs för att klara skolan - alla ska få stöd i att hitta sin egen väg, oavsett bakgrund och förväntningar.

Annons

Lotta Wahlmino (L), oppositionsråd

Juno Blom (L), rättspolitisk talesperson

Annons
Annons
Annons
Annons