Annons

”Det ligger i luften”

Kalmar Öland airport
”När det gäller den pågående debatten om regionens förestående köp av Kalmar Öland Airport, dess för- och nackdelar och den koppling man gör till miljödebatten kring flyg, så vill jag, såsom medarbetare på flygplatsen och boende i länet, dela med mig av några insikter.”
Debatt • Publicerad 6 februari 2020
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Karin Lagerlöf: ”Kalmar Öland Airport är i dag den flygplats i Sverige där det i linjetrafiken procentuellt sett tankas mest flygbiobränsle, i förhållande till förbrukad mängd bränsle.”
Karin Lagerlöf: ”Kalmar Öland Airport är i dag den flygplats i Sverige där det i linjetrafiken procentuellt sett tankas mest flygbiobränsle, i förhållande till förbrukad mängd bränsle.”Foto: Mats Holmertz

Miljöarbete i framkant och bioflygbränsle Kalmar Öland Airport är i dag den flygplats i Sverige där det i linjetrafiken procentuellt sett tankas mest flygbiobränsle, i förhållande till förbrukad mängd bränsle. Detta är en effekt av att vår nuvarande ägare, Kalmar kommun, varit tydliga med att ett miljöarbete i framkant är ett av de målområden som skall prioriteras och det ska löpa parallellt med flygplatsens basuppdrag, nämligen att på ett säkert sätt utveckla tillgängligheten till/från regionen flygvägen, det som i branschen benämns linjeutveckling.

Vid utveckling av befintlig linjetrafik, precis som vid en eventuell etablering av ny flyglinje, så förändras inte målet om att ligga i framkant på miljösidan. Arbetet för en ökad mängd iblandning av biobränsle fortsätter, detta i takt med att marknaden för fossilfria flygbränslen mognar. Med starka ägare som jobbar för hela regionens utveckling, så ökar dessutom möjligheterna att ytterligare intensifiera flygplatsens miljöarbete, för att nå de högt uppsatta målen om fossilfri linjetrafik 2030.

, affärsutvecklare och marknadschef Kalmar Öland Airport.
, affärsutvecklare och marknadschef Kalmar Öland Airport.Foto: Lars Johansson
”En stark regional intention att utveckla, ger också möjligheter att investera i en mer hållbar flyginfrastruktur framåt. En kortsiktig belastning som innebär en långsiktig förbättring.”
Karin Lagerlöf, affärsutvecklare och marknadschef Kalmar Öland Airport
Annons

Resandemönster och behov När det gäller linjeutveckling, så bör man känna till det faktum att Kalmar Öland Airport existerar tack vare marknadens behov att ta sig till, från och via Stockholm. 200 000 årliga resenärer, två duktiga och ansvarsfulla flygbolag samt vårt geografiskt avlägsna läge, gör detta till en lyckad ekvation. Det är dock ingen självklarhet. När man väljer att i sin resepolicy förbjuda flygresor, istället för att titta på möjligheten att göra sin resa koldioxidneutral genom köp av biobränsle, så finns det en överhängande risk att vi får försämrad tillgänglighet med flyg till/från Kalmar.

Man bör också känna till att det finns ett stort antal resenärer, med behov av att flyga i tjänsten som av olika anledningar i dag väljer att ta sig till andra flygplatser, i första hand Köpenhamn, för att därifrån flyga till olika destinationer i Europa och övriga världen. En undersökning som gjordes 2018, visar att hela 60 procent av dem som reser internationellt i tjänsten (från Kalmar och närliggande kommuner), flyger från Köpenhamn. Det innebär visserligen att flygets utsläpp sker någon annanstans än i Kalmar, men sett till den totala miljöbilden så sker ju ändå utsläppen. Ovanpå själva flygresan adderas då även utsläppen för resan till/från Köpenhamn.

Regional tillväxt Ponera i stället att dessa resenärer från Kalmarområdet skulle flyga ut från Kalmar till en hubb/stad i Europa, där näringslivet kommer direkt till, eller har en god möjlighet att ta sig enkelt till, sin marknad. Då är sannolikheten ganska stor att några avgångar i Köpenhamn på sikt försvinner. Om flygningarna istället görs från Kalmar så sker de med en andel biobränsle i tanken, vilket f n inte är fallet då man flyger från Köpenhamn. Även utsläppet för resan till/från Köpenhamn skulle elimineras. Dessutom skulle flygets och alla övriga intäkter kopplade till resandeströmmarna hamna i Sverige istället för i Danmark, i Kalmar län istället för i Köpenhamnsområdet. Intäkter som gör att vi kan fortsätta utveckla vårt flyg och vår flygplats klimatsmart. Intäkter och resandemöjligheter som skulle göra vår region mer attraktiv för näringslivet, besökarna och invånarna.

Tillsammans för konkurrenskraft I ett regionalt perspektiv har vi förmodligen också allt att vinna på att förenkla och förstärka samarbetet mellan de olika kollektiva trafikslagen, det vill säga tåg, buss och flyg, så att vår region totalt sett, får så effektiva och klimatsmarta resandelösningar som överhuvudtaget möjligt, istället för att se på transportslagen som antingen eller. Vi behöver samverka för att kunna hävda oss nationellt och internationellt i den alltmer hårdnande konkurrensen om såväl arbetskraft och företag, som besökare.

I princip all utveckling belastar initialt miljön. Men en stark regional intention att utveckla, ger också möjligheter att investera i en mer hållbar flyginfrastruktur framåt. En kortsiktig belastning som innebär en långsiktig förbättring.

Flygbranschen säger JA till omställning mot fossilfrihet Flyget befinner sig redan i omställning. Det går att flyga på fossilfria bränslen, men Sverige behöver få till styrmedel, mer satsningar på FoU, stöttning av nya tekniker och informationsspridning som möjliggör och kickar igång den nationella produktionen och efterfrågan, för ett större utbud och en snabbare implementering av fossilfria flygbränslen.

Elflyget, med en svensk aktör i täten, är på god väg att bli verklighet. Sannolikt finns det redan 2025 19-säters eldrivna regionalflygplan med en räckvidd av 400 kilometer i kommersiell drift. Det kommer möjliggöra helt nya resandemönster och affärsmodeller.

Utveckling inte avveckling En positiv konsekvens, av den hittills annars ganska obalanserade debatten kring flyg och miljö, är kanske att den lett till en ännu snabbare utveckling mot omställning. Men det är oerhört viktigt att debatten inte drivs på ett sådant sätt att utvecklingen övergår i avveckling. Det är i det perspektivet viktigt att ha helhetsbilden, så att vi kan handla klokt och för en långsiktigt hållbar utveckling.

Ps. Ibland tas Barcelona och Berlin upp som exempel på flyglinjer som inte fungerat från Kalmar och i sammanhanget används de som en anledning att inte titta på nya flyglinjer. Om det är någon som på riktigt är intresserad av att veta varför dessa -två helt olika- produkter gick i graven, så är ni varmt välkomna att höra av er till undertecknad. Ds.

Karin Lagerlöf, affärsutvecklare och marknadschef Kalmar Öland Airport

Annons
Annons
Annons
Annons