Annons

”Det brottsförebyggande arbetet i kommunerna behöver stärkas”

Brottsförebyggande arbete
Den 1 juli trädde en ny lag i kraft om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete. Lagens syfte är att säkerställa att kommuner utifrån ett kunskapsbaserat underlag tar ställning till behovet av brottsförebyggande åtgärder och tar visst ansvar för samordningen av det brottsförebyggande arbetet inom kommunen.
Debatt • Publicerad 12 september 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Politiken har en skyldighet att gör allt som står i dess makt för att göra Oskarshamn till en tryggare och säkrare kommun!”
”Politiken har en skyldighet att gör allt som står i dess makt för att göra Oskarshamn till en tryggare och säkrare kommun!”Foto: Roger Carlsson

Kommunerna har till den 1 juli 2024 att besluta om en åtgärdsplan för att förebygga brott. Åtgärdsplanen ska baseras av en lägesbild som ska innehålla bland annat en kartläggning av brottsligheten, dess omfattning och konsekvenser.

Samtidigt som den nya lagen är välbehövlig så är det tråkigt att den behövs. Det finns helt klart, behov av mer och fler brottsförebyggande åtgärder i vår och andra kommuner. Vi behöver jobba förebyggande med brottsligheten först och främst. Att se till att barn och ungdomar inte blir rekryterade in i kriminaliteten borde vara prioritet ett. Det handlar om våra barn och deras ”arbetsplats”.

Ted Nyberg, ordförande SD Oskarshamn, ledamot, bildningsnämnden.
Ted Nyberg, ordförande SD Oskarshamn, ledamot, bildningsnämnden.Foto: Johan Winsell
”Sverigedemokraterna i Oskarshamn har lämnat in flera förslag kring brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder. Exempelvis har Sverigedemokraterna lämnat in motioner om skolväktare, bevakningskameror på skola och IT-säkerheten på kommunens mobila uppkopplade enheter.”
Ted Nyberg, ordförande SD Oskarshamn, ledamot, bildningsnämnden.
Annons

Men även företag, verksamheter och staden i stort blir förlorare av brottsligheten. I Oskarshamns kommun har vi mycket narkotikabrott och det går inte att göra annat än att tacka polisen för det fina arbetet de gör med sin narkotikabekämpning och allt annat de gör. Men tyvärr ser vi att orosanmälningar ökar och att skadegörelsen på våra skolor och förskolor ökar.

Det förekommer även IT-attacker mot kommun och skola. Det förekommer mängder av sexuella trakasserier, inte minst inom skolan. Brott som tyvärr inte blir anmälda. Varför kan man fråga, men svaret är självklart. Eleverna vill inte stå som målsägare. Dels är processen lång och tung, men det är även påfrestande för elever att anmäla och stå på sig mot en annan elev, ibland en äldre elev eller ännu tuffare, en elev i samma klass.

Sverigedemokraterna i Oskarshamn har lämnat in flera förslag kring brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder. Exempelvis har Sverigedemokraterna lämnat in motioner om skolväktare, bevakningskameror på skola och IT-säkerheten på kommunens mobila uppkopplade enheter.

Andra kommuner i länet har redan börjat med sitt brottsförebyggande arbete. I exempelvis Kalmar har man nu inför skolstarten hösten -23 installerat övervakningskameror på fem skolor. Färjestadens skola har ansökt om att få sätta upp fem kameror. Tyvärr ser vi, att S- majoriteten i vår kommun, inte prioriterar kommuninvånarnas säkerhet och trygghet i deras budgetar.

Därför är det glädjande att regeringen och Sverigedemokraterna har ett riktat bidrag som kommuner kan söka för just brottsförebyggande arbete. I och med att den nya lagen träder i kraft så ersätts kommunerna först och främst genom en höjning av de generella statsbidragen. Men där man utöver detta kan söka riktade bidrag för brottsförebyggande åtgärder. Där bidraget ska stärka arbetet på lokal nivå och främja utvecklingen av kunskapsbaserade åtgärder på området.

Sverigedemokraterna i Oskarshamn har redan föreslagit att kommunen ska söka dessa bidrag, där det nu är möjligt med en statlig finansiering för arbetet med att stärka tryggheten. Det vore helt enkelt oansvarigt mot kommuninvånarna att inte söka. Politiken har en skyldighet att gör allt som står i dess makt för att göra Oskarshamn till en tryggare och säkrare kommun!

Ted Nyberg, ordförande SD Oskarshamn, ledamot, bildningsnämnden

Annons
Annons
Annons
Annons