Annons

"Det är dags att sluta med symbolpolitiken”

Kommunpolitik i Kalmar
”Den 26 oktober 2020 beslutade Kalmar kommunfullmäktige att det råder klimatnödläge i Kalmar. Jag var den enda ledamoten som röstade nej till hela beslutet.”
Debatt • Publicerad 21 september 2022
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Det är dags att sluta med symbolpolitiken och riva upp det ologiska beslutet om att det råder klimatnödläge i Kalmar.”
"Det är dags att sluta med symbolpolitiken och riva upp det ologiska beslutet om att det råder klimatnödläge i Kalmar.”Foto: Joacim Andersson

Det handlar enbart om symbolpolitik från vänstermajoriteten i kommunfullmäktige men även från oppositionen, utom SD som inte visste vilket ben de skulle stå på vid voteringen. Det mest graverande var att den socialdemokratiska ordföranden vid detta kommunfullmäktigemöte i efterhand inte kunde redogöra för vad beslutet innebar och vilka åtgärder som skulle utföras på grund av klimatnödläget.

Nu har det gått närmare två år sedan beslutet togs i kommunfullmäktige och vad jag vet har inga direkta åtgärder vidtagits på grund av det beslutade klimatnödläget. Det enda är väl att flera tjänstemän anställts inom kommunen för att arbeta med hållbarhet och klimatförändringar. En avdelning på kommunen som nu har cirka ett dussin anställda eller kanske ännu fler. Här finns det besparingsmöjligheter.

Annons

När man dessutom studerar statistik från SMHI och SGU så föreligger inga förändringar när det gäller temperatur, nederbörd och havsnivåer, som vare sig skulle påkalla ett klimatnödläge eller några direkta åtgärder. De variationer som förekommer är normala vädervariationer som alltid inträffar under vissa år. År 1868 var ett lika nederbördsfattigt sommarhalvår som 2018, bara ett exempel på hur verkligheten sett ut men som ofta glöms bort i debatten.

I maj 2022 kom det Finanspolitiska rådet med en rapport till regeringen angående klimatförändringarna och i rapporten kan man läsa följande.

”De direkta effekterna av klimatförändringarna i bland annat Sverige är därför begränsade i ett globalt perspektiv. Direkta ekonomiska effekter för de nordiska länderna blir sannolikt små eller, om något, positiva. Det beror framför allt på ett mer produktivt skogs- och jordbruk och ökad produktion av vattenkraft.”

Det innebär med stor sannolikhet även positiva effekter för Kalmar kommun. Det är dags att sluta med symbolpolitiken och riva upp det ologiska beslutet om att det råder klimatnödläge i Kalmar.

Thoralf Alfsson, Framtid Kalmar

Annons
Annons
Annons
Annons