Annons

”Det är dags att både patienter och vårdpersonal får bättre förutsättningar”

Sjukvård
I en artikel från forskning.se går att läsa: ”Kvinnor och män reagerar olika på behandling, men experimentell forskning sker i huvudsak på handjur och hanceller”.
DEbatt • Publicerad 18 september 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Jämställdhet handlar om allas lika värde, lika möjligheter och skyldigheter oavsett kön, boendeort, social status eller nationalitet.”
”Jämställdhet handlar om allas lika värde, lika möjligheter och skyldigheter oavsett kön, boendeort, social status eller nationalitet.”Foto: Simon Rehnström

I en artikel från forskning.se går att läsa: ”Kvinnor och män reagerar olika på behandling, men experimentell forskning sker i huvudsak på handjur och hanceller”.

Karin Schenk-Gustavsson, läkare och professor, betonar att jämställd vård inte innebär att vården alltid ska vara likadan. Den ska istället vara anpassad efter de skillnader som finns mellan könen. Det finns de som fortfarande ser genusmedicin som en ”feministgrej”, men då har man missat hela grejen.

Annons

Jämställdhet handlar om allas lika värde, lika möjligheter och skyldigheter oavsett kön, boendeort, social status eller nationalitet. Dock är vi fysiologiskt olika och det är ett faktum. Att då ha inställningen att man lägger majoriteten av forskningen på den manliga delen av befolkningen gör ju att cirka 50 procent riskerar att få en behandling som inte fungerar lika bra eller ingen behandling alls.

Vissa sjukdomar drabbar endast kvinnor och har vi inte tillräckligt med kunskap om det finns endast lite eller ingen hjälp att få för den drabbade. Centerpartiet har i sitt hälso-och sjukvårdsprogram tydligt poängterat att forskningen på sjukdomar som endast drabbar kvinnor och sjukdomar som drabbar oss alla men uppför sig olika beroende på om du är fysiologiskt kvinna eller man, måste öka.

Tyvärr styr vi inte över tilldelningen av anslagen till forskningen eller möjligheterna att öka dessa men uppmanar regeringen att ta sitt ansvar! En grundlig översyn och kartläggning över hur sjukdomar ter sig beroende på om du biologiskt är man eller kvinna bör göras och därefter ska forskningen utgå från det.

På så vis ger vi professionerna medel att utreda symtom och påbörja behandling som ger större möjlighet att tillfriskna eller enklare få tillgång till rehabilitering. I vissa fall kan symtomupptäckt och individbaserad behandling också vara livsavgörande.

Vad gäller både sjukdomar som drabbar båda könen, men till stor del forskas på handjur och hanceller och den del av sjukdomar som endast drabbar kvinnor, har vi mycket att hämta i att öka kunskapen kring dessa. En tidig upptäckt och möjlighet till rätt behandling och /eller rehabilitering, skapar förutsättningar för en jämlik och jämställd vård. Förutom att vi fråntar individen enskilt lidande, genom att korta tiden för diagnos och uppstart av behandling, höjer vi samtidigt samhällsnyttan.

Om vård och omsorg får ett mer homogent arbetssätt där patienten endast behöver träffa nödvändig profession, för att diagnos och behandlingsgången är känd och lättföljd, lösgörs tid för läkarna så fler kan få hjälp. Patienten får i sin tur en anpassad vård som ger större möjlighet att fortsätta eller snabbare återgå till arbete, studier eller sysselsättning, förutom att det ger ett socialt sammanhang och självbestämmande för individen, som minskar risken för följdsjukdomar, finansierar individens sysselsättning också välfärden.

Vid månadsskiftet september/oktober äger Centerpartiets partistämma rum i Örebro. Vi har därför motionerat bland annat om en jämnare, mer tillgänglig smärtrehabiliteringsprocess. Här finns ett stort gap att fylla, eftersom många smärtdiagnoser dels drabbar kvinnor, men också är mycket diffusa och saknar tydlig väg från symtom till diagnos till behandling. Det är dags att både patienter och vårdpersonal får bättre förutsättningar för snabbare och mer anpassad rehabilitering!

Linda Eriksson och Malin Svedlund, Centerpartiet i Kalmar län

Annons
Annons
Annons
Annons