Annons

”Det angår oss alla”

Internationella Kvinnodagen
”De senaste 10 åren har över 300 kvinnor mördats av män de levt eller har levt med. Den vanligast brottsplatsen är hemma i kvinnans egen säng. 16 000 kvinnor anmälde 2018 att de utsatts för våld i sitt hem, mörkertalet förmodas vara stort.”
Debatt • Publicerad 8 mars 2020
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Vi ser också självklart vikten av att driva en aktiv feministisk politik där kvinnor har anständiga pensioner, en bra sjukförsäkring en delad föräldraförsäkring, allt för att säkra kvinnors ekonomiska självständighet.”
"Vi ser också självklart vikten av att driva en aktiv feministisk politik där kvinnor har anständiga pensioner, en bra sjukförsäkring en delad föräldraförsäkring, allt för att säkra kvinnors ekonomiska självständighet.”Foto: Jessica Gow/TT

Var femte ung kvinna mellan 16-24 har utsatts för brott av en nuvarande eller före detta partner. Vi vet att flertalet av de kvinnor som dödas av sin man under sitt sista år har varit i kontakt med minst två myndigheter men inte fått hjälp.

Vi har alla hört de här hemska siffrorna. Vi måste se till att det inte bara är siffror. Vi vet alla någon, känner till någon som blir eller blivit utsatt.

Annons

Det är nu nödvändigt att samordna samhällets resurser runt varje enskild utsatt kvinna.

Polisens operation gryning är synnerligen välkommen och helt nödvändig i en organisation som inte tidigare prioriterat dessa grova våldsbrott.

”Vi bär alla ett ansvar, vi ska vara lyhörda inför de kvinnor som utsätts och säga STOPP till dem som utsätter, svartsjuka är inte romantiskt.”
Liselotte Ross (V), kommunalråd

Vi i Vänsterpartiet är stolta över sexköpslagen, samtyckeslagen och det utökade stöd till Kvinnojourerna som vi stod bakom. Kvinnojourerna, som i över 30 år arbetat för utsatta kvinnor och barn, riskerar nu på många håll att konkurensutsättas så dock inte i Kalmar kommun.

Nu kräver vi bland annat att en haverikomission tillsätts vid varje dödsfall, skärpta straff vid kvinnofridskränkning och omfattande utbildningsinsatser för samhällsaktörer.

I Kalmar kommun påbörjar vi nu arbetet med ”En kommun fri från våld” i samverkan med Länsstyrelsen, organisationen ”MÄN” och en rad andra kommuner. Arbetet sker på flera nivåer, mycket fokus ligger på att jobba med rådande maskulinitetsnormer där förskola och skola blir ett våldsförebyggande nav. Detta sker med ett aktivt genusarbete i förskolan där vi går emot våra könsnormer och ger alla barn samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Ett intensifierat arbete med olika riskgrupper och självklart ett systematiskt, samordnat stöd för våldsutsatta och våldsutövare ingår också.

Ett lokalt nätverk är bildat i kommunenen och under 2020 kommer ytterligare aktörer bjudas in, att samordna, polis, kommun, länsstyrelsen, region och de ideella föreningarnas arbete är nödvändigt för att nå vårt mål om en ”Kommun fri från våld”. I kommunen ska vi dessutom som arbetsgivare ha tydliga riktlinjer och rutiner för hur vi bör agera när medarbetare kan vara utsatta för våld i nära relationer eller när vi misstänker att någon är våldsutövare.

Vi ser också självklart vikten av att driva en aktiv feministisk politik där kvinnor har anständiga pensioner, en bra sjukförsäkring en delad föräldraförsäkring, allt för att säkra kvinnors ekonomiska självständighet.

Det kan tyckas spretigt och ibland tror folk att det är olika frågor men trakasserier av unga tjejer i skolan, ekonomiska ojämlikheter senare i livet, ojämn fördelning av det hushållsnära arbetet, mäns problembeteende med makt, förtryck och psykiskt våld, fysisk misshandel, hedersvåld, människohandel och sexköp är bara olika grader av våld på samma skala.

De flesta av oss känner till en kvinna som utsatts för trakasserier och i många fall våld. Få säger sig dock känna en man som utsatt en kvinna. Vi bär alla ett ansvar, vi ska vara lyhörda inför de kvinnor som utsätts och säga STOPP till dem som utsätter, svartsjuka är inte romantiskt, sexistiska skämt i lunchrummet är inte kul och granntjejen kanske inte alls har snubblat över tröskeln. Säg stopp nu!

Liselotte Ross (V), kommunalråd

Annons

Jens Körge (V)

Mara Persson Engman (V)

Bertil Dahl (V)

Leila ben Larbi (V)

Richard Deichmann (V)

Bitte Gudmundsson (V)

Vänsterpartiet Kalmars ordförande/fullmäktigegrupp

Annons
Annons
Annons
Annons