"Den tjuvaktiga (S)katan”

Kommunpolitik i Emmaboda”Det är smått fantastiskt att Socialdemokraterna i Emmaboda tagit till sig och accepterat många av Moderaternas förslag inom bland annat socialtjänstområdet.”
Debatt • Publicerad 7 september 2022
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Vi moderater vill att personalens förslag till hur de ska arbeta ska vara styrande.”
"Vi moderater vill att personalens förslag till hur de ska arbeta ska vara styrande.”Foto: Peter Lejon

Socialnämndens ordförande Stefan Nyström har vid ett antal presidiemöten presenterat sina tankar bland annat på hur Socialtjänsten kan utvecklas inom Emmaboda kommun. Nu har hans idéer inte bara accepterats utan till och med hamnat i Socialdemokraterna i Emmabodas valmanifest.

Det som händer här i Emmaboda är ytterligare ett exempel på hur Socialdemokraterna utvecklar sin politik. Det börjar med ett fördömande av andra politiska partiers förslag i starka ordalag för att i ett senare skede komma med ett ”eget” förslag som i mycket påminner om det som tidigare fördömts möjligen med smärre förändringar.

Förslagen har inte bara accepterats utan blivit socialdemokratisk politik. Beteendet visar att Socialdemokraterna inte längre har några egna idéer utan måste stjäla andra politiska partiers förslag och retorik. Beteendet visar på att det Socialdemokratiska partiet inte längre har egna visioner och idéer som utvecklar Sverige i positiv riktning. Är det ett parti som ska göra ”Sverige Bättre”? Snarare leder det till att debatten avstannar och bra förslag till förändringar till det bättre tystnar. Är det så vi vill att vår demokrati ska utvecklas?

Dock ett exempel på där Socialdemokraterna inte tagit Moderaternas förslag till sig och gjort om till egen politik utan fortsatt i gamla hjulspår utan förmåga att se saker med nya ögon och lyssna till de kommunanställda själva är förslaget om ”delade turer” inom äldre omsorgen, det vill säga att de inte behöver arbeta varannan helg utan endast var tredje.

Egentligen vore det bästa alternativet att ta bort de delade turerna men konsekvenserna av detta blir, under förutsättning att inte medel eller personal tillförs att personalen måste återgå till att arbeta varannan helg. Vi moderater vill att personalens förslag till hur de ska arbeta ska vara styrande för hur vi politiker ska ta beslut i frågan om dessa delade turer.

För att rekrytera personal inom äldreomsorgen behöver vi tillsätta 65 nya tjänster till en kostnad om ca 26 miljoner kronor. Båda alternativen är just nu orealistiska dels beroende på personalbristen, dels svårigheterna att omfördela ca 26 miljoner med bibehållen kvalitet inom övrig kommunal verksamhet.

Därför är system med ”delade turer” för närvarande det bästa för vår personal och det mest kostnadseffektiva. Även om vi hade en obegränsad budget så är det osannolikt att vi skulle kunna rekrytera 65 omsorgsassistenter såsom dagens arbetsmarknad ser ut.

En röst på Socialdemokraterna innebär med stor sannolikhet att man tar bort de delade turerna och konsekvensen av detta blir att omsorgspersonal kommer att tvingas arbeta varannan helg.

Günter Villman, Moderaterna i Emmaboda