Annons

”De medicinska sekreterarna är avgörande för en effektiv vård”

Replik på debattinlägg om sjukvård. Tidigare inlägg publicerat 21 september.
Det är mycket glädjande att Britt Wimarsson och Veronica Magnusson från Vision väcker den viktiga frågan om de medicinska sekreterarnas roll i sjukvården. De medicinska sekreterarna kan ses som ryggraden i vården, specialiserade på medicinsk dokumentation.
Debatt • Publicerad 29 september 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Vi lyfter också frågan om hur vi kan öka rekryteringen av medicinska sekreterare.”
”Vi lyfter också frågan om hur vi kan öka rekryteringen av medicinska sekreterare.”Foto: Andreas Blomlöf

De spelar en avgörande roll i att säkerställa att läkare och sjuksköterskor har den information de behöver för att fatta livsavgörande beslut.

Sverigedemokraterna har precis lämnat in en interpellation (fråga med debatt) till det S-ledda styret i Region Kalmar län om hur de medicinska sekreterarnas yrkesroll kan stärkas och hur deras potential kan användas fullt ut, för att avlasta sjukvårdspersonalen ytterligare.

Annons

Vi lyfter också frågan om hur vi kan öka rekryteringen av medicinska sekreterare. Britt Wimarsson och Veronica Magnusson tar i sin debattartikel också upp att en del av de politiska partierna, vilket i högsta grad gäller SD, är kritiska till att administrationen växt kraftigt i sjukvården.

Som framgått tydligt här, är det definitivt inte de medicinska sekreterarna vi då avser. Vad vi däremot ser som ett stort problem är att den icke-vårdnära byråkratin växt oerhört: på femton år har till exempel antalet handläggare i Region Kalmar län fördubblats.

Läkare och sjuksköterskor beskriver dessutom ofta hur sjukvårdspersonalens administrativa börda samtidigt blivit allt större. I just den rapport från 2019 från McKinsey & Company och Läkarförbundet, som Britt Wimarsson och Veronica Magnusson hänvisar till, finns en stark kritik från läkarnas sida mot att antalet personer i lednings- och stabsfunktioner och handläggare växt så mycket.

Istället framhålls att andelen medicinska sekreterare bör öka. Britt Wimarssons och Veronica Magnussons debattartikel om administration och de medicinska sekreterarnas roll är mycket angelägen och vi ser fram emot det S-ledda styrets svar på vår interpellation.

Bo Karlsson (SD), ledamot i hälso- och sjukvårdsberedningen

Annons
Annons
Annons
Annons