Annons

Därför måste Trafikverket tänka om kring E22

Omläggningen av E22 förbi Bergkvara har planerats under en längre tid. För något år sedan var beskedet att projektet skulle vara färdigt år 2030. Nu meddelar Trafikverket att arbetet blivit framflyttat, det är oroande.
Debatt • Publicerad 8 juli 2024
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Kalmar län och Sverige är i stort behov av bättre infrastruktur”, slår debattskribenten fast efter Trafikverkets besked om att förbifarten av E22 vid Bergkvara låter vänta på sig.
”Kalmar län och Sverige är i stort behov av bättre infrastruktur”, slår debattskribenten fast efter Trafikverkets besked om att förbifarten av E22 vid Bergkvara låter vänta på sig.

Nu måste Trafikverket tänka om och regeringen agera för att få loss mer pengar till infrastruktursatsningar.

Kalmar län och Sverige är i stort behov av bättre infrastruktur. När Byggföretagen nyligen lämnade in yttrandet över Trafikverkets inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplaneringen var vår bedömning att det krävs mångmiljardsatsningar för att komma till rätta med bristande underhåll av vägar och järnvägar.

Annons

Infrastrukturen ska hålla ihop Sverige som land, liksom Sverige med övriga Europa och världen. Men vägar som är illa åtgångna av potthål och tåg som försenas när spårväxlarna inte längre fungerar, påverkar vardagen för allt fler människor och företag.

”Ett illa fungerade transportsystem försvagar inte bara Kalmar läns utan också hela Sveriges konkurrenskraft.”
Kristine Åkesson, Bransch- och föreningsansvarig Byggföretagen, Kalmar och Kronobergs län

Ett illa fungerade transportsystem försvagar inte bara Kalmar läns utan också hela Sveriges konkurrenskraft. Därför behöver den ekonomiska ramen för Trafikverket uppgå till nästan 100 miljarder kronor per år under perioden 2026 till 2037. Men satsningar på underhåll av befintliga vägar, järnvägar, flygplatser och hamnar står inte i motsatsförhållande till nyinvesteringar i densamma.

Sverige var i början av 1990-talet i en djup ekonomisk kris. Budgetunderskottet var mycket stort och statsskulden skenade. Därför antogs ett finanspolitiskt ramverk som bland annat innehöll ett överskottsmål. Syftet med överskottsmålet är att bygga upp en buffert som kan användas om konjunkturen försämras. Nu ser vi hur byggbranschen befinner sig i sin djupaste kris sedan 90-talet med nästan 600 konkurser under första kvartalet 2024. Samtidigt har Sverige skriande investeringsbehov i samhällskritisk infrastruktur.

Genom att överge överskottsmålet till förmån för ett balansmål, med ett tydligt skuldankare på 40 procent av BNP, skulle regeringen frigöra mer än 500 miljarder över en 10-årsperiod för investeringar i till exempel infrastruktur och kraftförsörjning.

Här i Kalmar län skulle det öka möjligheterna för att kunna genomföra viktiga projekt – som ombyggnationen av E22 – och samtidigt rädda jobb i byggbranschen.

Sverige har under lång tid satsat mindre än jämförbara länder på investeringar och underhåll av väg och järnväg. Det är hög tid att investera i ett förbättrat transportsystem. Här är omläggningen av E22 en viktig del. Därför måste Trafikverket tänka om och regeringen se till att satsa mer på infrastruktur.

Kristine Åkesson, Bransch- och föreningsansvarig Byggföretagen, Kalmar och Kronobergs län

LÄS MER:

Annons
Annons
Annons
Annons