Annons

Dags för fler bostäder som passar oss äldre

Byggkris och höjda boendekostnader gör att många pensionärer ser sig tvungna att bo kvar i hus och lägenheter som inte längre passar dem. Nu måste regeringen och kommunerna i Kalmar län agera för fler bostäder anpassade efter våra behov och plånböcker.
Debatt • Publicerad 9 juli 2024
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Vi har den senaste tiden sett dramatiska kurvor över hur bostadsbyggandet gått ner medan boendekostnaderna gått upp”, noterar debattskribenterna och lyfter vikten av fler alternativ för äldre som vill se över sin boendeform.
”Vi har den senaste tiden sett dramatiska kurvor över hur bostadsbyggandet gått ner medan boendekostnaderna gått upp”, noterar debattskribenterna och lyfter vikten av fler alternativ för äldre som vill se över sin boendeform.Foto: Janerik Henriksson/TT

Hem ljuva hem – så borde alla få känna. Men många kan i dag inte ens beskriva sin bostadssituation som dräglig. Vi har den senaste tiden sett dramatiska kurvor över hur bostadsbyggandet gått ner medan boendekostnaderna gått upp. För oss äldre har det blivit allt svårare att hitta tillgängliga och trygga bostäder som inte slukar hela pensionen.

Fem av tolv kommuner i Kalmar län bedömer att de har underskott på bostadsmarknaden som helhet, enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät 2024. Flera av kommunerna rapporterar också att det finns för få seniorbostäder och trygghetsbostäder med extra tillgänglighet, gemenskap och trygghet för äldre. Högsby, Mösterås och Borgholm saknar trygghetsbostäder helt, trots att de ser behov av dem. Därtill har fem av kommunerna brist på särskilda boenden för äldre med stora vård- och omsorgsbehov.

Annons

Det ser inte bättre ut i resten av landet. Trots det har regeringen i år halverat det statliga stödet till byggande av äldrebostäder. Dessutom är det statliga investeringsstödet för byggande av hyresrätter under avveckling.

I rådande läge ser många pensionärer sig tvungna att bo kvar i hus och lägenheter som inte längre passar dem. En del bor ensamma i stora villor som kräver omfattande skötsel. Andra bor högst upp i flerbostadshus utan hiss, trots att de har svårt att gå i trappor. Det kan leda till social isolering men också göra det svårare att leva självständigt.

Situationen borde ge våra folkvalda nationellt och lokalt ordentligt pulspåslag. Det borde vara dags för de tunga verktygen i lådan. SKPF Pensionärernas medlemmar i Kalmar län kräver att både regeringen och kommunerna i länet agerar, och vi har flera förslag:

”Regeringen och kommunerna behöver tillsammans se till att det byggs fler bostäder som passar pensionärers plånböcker.”
Två debattörer från SKPF Pensionärerna

Återupprätta en sammanhållen social bostadspolitik. Alla har rätt till en god bostad, till rimlig kostnad, i en upplåtelseform man själv väljer och i tillgängliga bostadsområden med god service och tillgång till vård och omsorg för de som behöver det. För att det ska bli så måste regeringen ta ansvar – marknaden löser inte allt. Här har också kommunernas allmännyttiga bostadsbolag en central roll. Involvera även socialnämnderna mer i samhällsplaneringen och öka äldres inflytande genom att lyfta bostadsfrågor i de kommunala pensionärsråden.

Öka tillgången till olika bostäder för äldre. Regeringen och kommunerna behöver tillsammans se till att det byggs fler bostäder som passar pensionärers plånböcker. Återinför det statliga investeringsstödet för byggande av hyresrätter. Ställ krav på långsiktig förvaltning, låg energianvändning, god tillgänglighet och rimlig hyra. Utöka också det särskilda stödet för äldrebostäder.

Anpassa befintliga bostäder. Rusta upp äldre bostäder så att de tillgänglighetsanpassas med exempelvis hissar och breda dörrar utan trösklar. Här är statligt stöd till anpassningar viktigt.

Bryt social isolering och öka tillgången till gemenskap. Boendet spelar roll i kampen mot ofrivillig ensamhet. Alltifrån hissar till föreningslokaler och lättillgängliga parker kan bidra till ett mer socialt liv.

Säkerställ fler platser i särskilt boende för äldre. Alla äldre som har stora behov av vård och omsorg måste kunna få en plats – långa väntetider är ovärdigt.

Liza di Paolo-Sandberg, förbundsordförande SKPF Pensionärerna

Lena Kidsten, distriktsordförande SKPF Pensionärerna Kalmar

Annons
Annons
Annons
Annons