Annons

”Dags att lokalpolitiker satsar på kvinnohälsan i region Kalmar”

Barnmorskans dag
Den femte maj firar vi barnmorskans dag, vi firar en profession som är helt central för god kvinnohälsa. Barnmorskor stödjer, ger omsorg och vård till flickor och kvinnor genom hela livscykeln.
Debatt • Publicerad 5 maj 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Sandra Saarman, Anastasia Haidar, Louise Tuvesson, Linda Block, Linnea Liljegren och Ajla Husic tar strid för sitt yrke. ”Med fler kollegor och moderna arbetsvillkor kommer fler vilja arbeta inom denna fantastiska profession.”
Sandra Saarman, Anastasia Haidar, Louise Tuvesson, Linda Block, Linnea Liljegren och Ajla Husic tar strid för sitt yrke. ”Med fler kollegor och moderna arbetsvillkor kommer fler vilja arbeta inom denna fantastiska profession.”Foto: Privat

Vi träffar tonåringen som kan behöva råd och stöd likväl som den fertila kvinnan som önskar föda barn tryggt och säkert. Barnmorskans kompetens är bred – vi arbetar också med oönskade graviditeter, fosterdiagnostik, infertilitet, förlossningsskador på specialiserade mottagningar, förlossningsrädsla, gynekologisk rådgivning och vård i livets alla skeden. Barnmorskor forskar också för att förbättra vården liksom de utvecklar och undervisar på universitetens Barnmorskeprogram.

I vår region är vi särskilt stolta över hur vi arbetar med att digitalisera ungdomsmottagningar för bättre tillgänglighet för våra ungdomar, hur vi inom mödrahälsovården arbetar fortlöpande med att identifiera social livsstilsproblematik, obesitas och psykisk ohälsa genom stödjande samtal och insatser under hela graviditeten. Arbetet sker även tvärprofessionellt mot barnhälsovården, öppna förskolan och socialtjänst för att främja tryggt föräldraskap.

Annons

Vi är också mycket stolta över de barnmorskor i Kalmar län som gjort stora insatser och förbättringsarbeten inom förlossningsskador och numera erbjuder kvinnor hjälp på specialiserad bäckenbottenmottagning. Samt hur vi bedriver BB mottagning alla dagar i veckan med hög tillgänglighet likväl som vi erbjuder amningsmottagning under hela amningstiden, något som skapar trygghet och stärker vårdkedjan.

Men vi behöver en politisk satsning på kvinnohälsan nu! Regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) har i år gemensamt kommit överens om att avsätta 1.6 miljarder kronor till insatser inom förlossningsvård och kvinnors hälsa. Det finns här ett tydligt uppdrag från regeringen och en skyldighet för varje enskild region att redovisa hur pengarna ska användas. Barnmorskeförbundet i Region Kalmar vill se en tydlig plan för hur våra lokalpolitiker väljer att använda detta tillskott.

Barnmorskans arbete är avgörande för att förbättra och utveckla kvinnors hälsa!

Arbetsmiljön är fortsatt pressad vilket gör att många arbetar deltid. Med fler kollegor och moderna arbetsvillkor kommer fler vilja arbeta inom denna fantastiska profession!

Barnmorska är ett av de äldsta yrken, liksom ett framtidsyrke!

Barnmorskeförbundets lokalförening Kalmar läns styrelse

Marie G Sörensson ordförande och Anastasia Haidar styrelseledarmot

Annons
Annons
Annons
Annons