Annons

”Centerpartiets moraliska kompass är trasig”

Kommunpolitik i Kalmar
När Kalmaralliansen nyligen presenterade ett initiativ med syfte att strypa vårt stöd till Putins krigskassa - genom att se över vilka av våra leverantörer som fortfarande är verksamma i Ryssland och pausa de avtal som är möjliga utifrån ett säkerhets- och hälsoperspektiv – så agerades det snabbt och ett ordförandebeslut togs om att tillfälligt pausa Mondelez-produkter.
Debatt • Publicerad 14 juli 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”I Sverige har vi sett ett fantastiskt engagemang från frivilliga som bojkottar svartlistade företag.”
”I Sverige har vi sett ett fantastiskt engagemang från frivilliga som bojkottar svartlistade företag.”Foto: Bertil Enevåg Ericson / TT

Vi välkomnade beslutet men underströk att det är viktigt att frågan inte bara stannar vid en bojkott av ”choklad och Philadelphiaost” utan att vi gör en bredare genomlysning av frågan.

Några dagar senare attackerades vi dock med hårda tongångar från Centerpartiet som rasade mot vad de kallar ett “selektivt engagemang som gör dem illamående”. De skriver också att “överdriva engagemanget för en specifik konflikt kan skapa en snedvriden bild av världen”.

Annons

Kritiken är minst sagt förvånande. Initiativets syfte är att säkerställa att vi följer Kalmars kommuns upphandlingspolicy vars syfte är att “genom ansvarsfulla och medvetna upphandlingar och inköp medverka till utvecklingen av ett hållbart samhälle, som präglas av miljömässigt och socialt ansvarstagande, demokrati, solidaritet och rättvisa villkor”.

Kalmar kommun lägger stora summor på att upphandla varor och tjänster och vi har som folkets demokratiskt valda företrädare ansvar att tillse att upphandlingspolicyn följs och att kommunen inte finansierar Putins folkrättsvidriga angreppskrig. På samma sätt som vi tillsett att vi inte stödjer barnarbete, skövlingen av regnskogen eller brott mot de mänskliga rättigheterna.

Än mer förvirrat blir det när de anklagar oss för att vilja begränsa enskilda medborgares inköp och ta ifrån människor sina demokratiska rättigheter. Vi tar oss för pannan.

Kommunens upphandlingspolicy berör endast kommunens inköp. Inte vad enskilda kommuninvånare kan och får köpa. Denna grundläggande distinktion borde vara känd för de partier som styr vår kommun.

Men delen om att vårt stöd till Ukraina underminerar principen om allas lika värde tar nog priset. Det ukrainska folket kämpar dagligen inte bara för sin och hela Europas frihet. Utan bokstavligen för sina liv och sitt lands existens mot en fiende som inte skyr några medel utan som systematiskt kidnappar barn, våldtar kvinnor och urskillningslöst bombar civila.

I Sverige har vi sett ett fantastiskt engagemang från frivilliga som bojkottar svartlistade företag, samlar in pengar och förnödenheter och levererar allt ifrån el-verk, till vinterkläder, barnmat och blöjor.

Om en följd av detta ”selektiva” och ”överdrivna” engagemang för Ukrainas och Europas frihet gör Centerpartiet illamående så beror det nog främst på att deras ideologiska och moraliska kompass är trasig.

Hanne Lindqvist (M), Oppositionsråd Kalmar Kommun

Christopher Dywik (KD), Oppositionsråd Kalmar Kommun

Lotta Wahlmino (L), Gruppledare Kalmar Kommun

Annons
Annons
Annons
Annons