"Biogasen är viktig för Sverige och Kalmar län”

Energipolitik
I mars fick svensk biogas samma energi- och koldioxidskatt som fossila bränslen. Detta mitt i pågående energikris där EU pekat på ökad biogasproduktion som en av lösningarna.
Debatt • Publicerad 16 maj 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Biogasproduktionen skapar arbetstillfällen i vårt län och att det ökar lantbrukets möjligheter till att utveckla sina verksamheter .”
"Biogasproduktionen skapar arbetstillfällen i vårt län och att det ökar lantbrukets möjligheter till att utveckla sina verksamheter .”Foto: Tomas Löwemo

Skattebefrielsen för biogas ogiltigförklarades i EU-domstolen i december. Då blev det plötsligt en förlustaffär att producera el, värme och drivmedel från biogas. Regeringen hade möjlighet att överklaga beslutet och därmed tvinga fram en process för att fortsatt få ha biogasen skattebefriad men tyvärr så valde regeringen att sitta still med armarna i kors. Det gör att energi- och koldioxidskatt nu tas ut på klimatsmart biogas och biogasol på samma nivå som på fossila bränslen. Detta mitt i en energikris där beroendet av energi från Ryssland måste minska och den svenska krisberedskapen stärkas. Vi i Centerpartiet i Kalmar län är djupt oroade över de allvarliga konsekvenser detta för med sig.

Sedan 2021 har Skatteverket beviljat drygt tre miljarder i skattebefrielse på biogas och biogasol till cirka 700 regionala kollektivtrafikmyndigheter, industrier och småföretagare. Nu riskerar de en retroaktiv skattesmäll vilket också kan leda till nedlagd biogasproduktion och konkurser. Till detta ska vi också lägga att gödselgasstödet löper ut den 30 september 2023. Detta infördes 2014, som en premie för extra samhällsnyttor vid biogasproduktion från gödsel, och det är viktigt för lantbruket.

Stihna Johansson Evertsson (C), distriktsordförande för Centerpartiet i Kalmar län.
Stihna Johansson Evertsson (C), distriktsordförande för Centerpartiet i Kalmar län.Foto: Erika Wiman Snäll
”Kalmar län har varit ett föregångs län när det gäller biogas. Vi har flera företag som satsat på biogasproduktion och flera stora investeringar planeras framöver. Detta har varit möjligt genom att politik och näringsliv gemensamt jobbat med den gröna omställningen till just biogas.”
Stihna Johansson Evertsson (C), distriktsordförande för Centerpartiet i Kalmar län

Kalmar län har varit ett föregångs län när det gäller biogas. Vi har flera företag som satsat på biogasproduktion och flera stora investeringar planeras framöver. Detta har varit möjligt genom att politik och näringsliv gemensamt jobbat med den gröna omställningen till just biogas.

Biogasen har stora fördelar för Kalmar län. Den största är naturligtvis att vi bidrar till den gröna omställningen och att vi gör oss oberoende av energi från Ryssland med hjälp av en energiresurs som vi till stor del skulle kunna vara självförsörjande på i Sverige. Till detta ska vi lägga att biogasproduktionen skapar arbetstillfällen i vårt län och att det ökar lantbrukets möjligheter till att utveckla sina verksamheter och det ger oss också tillgång till en biogödsel utav yppersta kvalité vilket bidrar till att minska användandet av till exempel konstgödsel. Med bakgrund av detta så är vi ytterst förvånade över regeringens passivitet när beslutet från EU-domstolen kom i december.

För att värna biogasens framtid i Sverige och i Kalmar län så förväntar vi oss att regeringen snarast agerar för att:

# Återställa full skattebefrielse för biogas och biogasol med stöd av EU:s allmänna gruppundantagsförordning (GBER). Nya bestämmelser möjliggör skattebefrielse utan godkännande av EU-kommissionen.

# Verka för att EU-kommissionen skyndsamt godkänner skattebefrielse från och med den 1 januari 2021 och fram till det datum som skattebefrielse återigen kan tillämpas med stöd av ovan nämnda förordning.

# Förlänga premien för rötning av gödsel.

Stihna Johansson Evertsson (C), distriktsordförande för Centerpartiet i Kalmar län

Erik Ciardi (C), kommunalråd Kalmar kommun